ASPECTE PSIHOSOCIALE PRIVIND COMPORTAMENTUL INFRACÅ¢IONAL DE FURT Studiu de caz Penitenciarul Giurgiu

CUPRINS
INTRODUCERE………...………………………………………………... 5
Cap. 1. PERSONALITATEA CA SISTEM ………………………. ……. 7
1.1. Personalitatea - definiţie……………………………………….. 7
1.2. Socializarea şi normele sociale ……..………………………... 11
1.3. Devianţa şi teorii ale devianţei ……………………………….. 16
Cap. 2. FACTORI SOCIALI CARE CONTRIBUIE LA FORMAREA
    UNEI PERSOANLITATI ARMONIOASE …………………….... 22
2.1. Familia – ca agent al socializării ……………………………... 22
        2.1.1. Structura şi funcţiile familiei………………………….... 22
          2.1.2. Socializarea în familie………………………………..… 24
        2.1.3. Rolurile parentale în procesul socializării ………….….. 26
    2.2. Şcoala ………………………………………...………………… 28
    2.3. Anturajul …………………………………………………….… 28
Cap. 3. FACTORI SOCIALI CU INFLUENTE NEGATIVE ASUPRA
    PERSONALITATII………………………………………...……… 30
3.1. Atitudini parentale negative ……………………………..…… 32
3.2. Abandonul şcolar …………………………...…………………35    3.3. Socializarea negativă în grup…………………………………. 36     3.4. Tulburări psihice şi de comportament …………………….… 37
Cap. 4. PENITENCIARUL CA INSTITUŢIE TOTALITARĂ ŞI
    INFLUENŢA LUI ASUPRA PERSONALITĂŢII …………..….. 43
Cap. 5. INFLUENŢA UNOR FACTORI PSIHO - SOCIALI
    ASUPRA     COMPORTAMENTULUI  INFRACŢIONAL
    DE FURT. STUDIU DE CAZ : PENITENCIARUL GIURGIU … 50
     5.1. Metodologia cercetării ………………….…………………….. 50        5.1.1. Obiective …………………………………………….… 50
        5.1.2. Ipoteze ……………….………………………………… 51
        5.1.3. Metode şi tehnici de cercetare …………………...……. 52
5.1.4. Descrierea universului cercetării ………………...……. 66
    5.2. Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor ………….. 73
CONCLUZII …………………………………………………………...…. 81
BIBLIOGRAFIE  ………………………………………………………… 84
ANEXE…………………………………………………………………….  86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu