Analiza Profitabilitatii Intreprinderii Pe Baza Ratelor Financiare Studiu de Caz SC SA

Cuprins    1
Concepte Teoretice    2
Introducere    3
Reperele în funcţie de care analizăm si clasificăm ratele    5
Clasificarea ratelor de profitabilitate    7
Ratele de creştere / structură    7
Ratele de lichiditate    11
Rate privind managementul activelor (rotaţia capitalurilor)    15
Rate privind managementul datoriei / rate de îndatorare    21
Ratele de profitabilitate    25
Ratele valori de piaţă (market share ratios)    48
Studiu de caz    52
Prezentarea firmei analizate    53
Analiza bilanţului – rate de structură şi rate privind rotaţia capitalurilor    60
Analiza contului de profit şi pierdere – rate de structură    71
Ratele de lichiditate – rata curentă şi rata rapidă    74
Rate privind managementul datoriei – Levierul şi rata de acoperire a dobânzii    76
Ratele de profitabilitate – ROE şi ROA    78
Rate ale valorii de piaţă - PER    80
Concluzii    82
Bibliografie    84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu