management modern - SISTEMUL INTERACTIV DE ASISTARE A DECIZIEI SIAD

Cuprins
INTRODUCERE                                    4
Capitolul I
PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ANALIZATE    7
    Scurt istoric                                        7
    Palmaresul societatii                                    8
    Situatia juridica a societatii                                      10
    Obiectul de activitate actual                                      11
    Capitalul social                                          12
    Organizare, colaboratori                                      12
Activitatea economico-financiara si legislativa                          13
Capitolul II
SISTEMUL INTERACTIV DE ASISTARE A DECIZIEI (SIAD) – SUPORT INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT MODERN    16
2.1. Conceptul de sistem interactiv de asistare a deciziei financiare                       16
2.2. Necesitatea unui SIAD in asistarea analizei financiar-contabile                       23
2.3. Utilizarea procesoarelor de tabele in analiza datelor                           25
   2.3.1. Procesorul de tabele – instrument de analiza a informatiei                       26
    Tabele de ipoteze                                           26
    Tabele pivot                                               30
    Subtotaluri                                               32
    Sintetizarea datelor prin consolidare                                   33
   2.3.2. Procesorul de tabele – instrument de simulare si optimizare                       35
      2.3.2.1. Tehnica valorii scop sau de cautare a rezultatului                       35
      2.3.2.2. Scenariile                                               36
      2.3.2.3. Solver-ul                                               39
   2.3.3. Procesorul de tabele – instrument de previziune                           40
      2.3.3.1. Functia de previziune                                       40
    previziunile cu ajutorul functiilor statistice predefinite                       41
    autoumplerea celulelor cu rezultatele prognozei                           42
    reprezentarea grafica printr-o diagrama “trendline”                       42
2.4. Necesitatea unei analize financiare pe baza de Bilant                           43
2.5. Obiectivele si etapele analizei financiare pe baza de Bilant                       46
Capitolul III
DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND REZULTATUL INTREPRINDERII                        48
3.1. Agregarea informatiei din Contul de rezultate si tabloul Soldurilor intermediare
de gestiune                                            48
3.2. Capacitatea de autofinantare                                56
3.3. Analiza pragului de rentabilitate si evaluarea riscului de exploatare            60
3.4. Degajarea informatiei privind rezultatul prin sistemul de rate                64
    Ratele de rentabilitate                                    65
    Ratele structurii financiare                                71
    Ratele privind structura activului                            78
    Ratele de structura a pasivului                            79
3.5. Importanta determinarii rezultatului                            80
Capitolul IV
SISTEMUL INFORMATIC DE ANALIZA A REZULTATELOR. CONCEPTE SI REALIZARE                            82
4.1. Obiective                                            82
4.2. Tehnica de proiectare. Varianta intrari-iesiri                        83
4.3. Schema generala a sistemului informatic                        84
    Componenta Dialog                                    87
    Componenta Baza de date                                90
    Componenta Modele                                    92
Capitolul V
INTERPRETAREA REZULTATELOR. CONCLUZII                 110
BIBLIOGRAFIE                                             115
ANEXE                                                 117

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu