Strategia de Modernizare a Statiilor de Distributie Carburanti

C U P R I N S
INTRODUCERE:   
Importanta adoptarii unei strategii de modernizare a statiilor
de distributie carburanti pentru cresterea performantelor
economico-financiare ale Sucursalei Competrol     .…. pag.6
CAPITOLUL 1: Definirea conceptului de strategie
1.1.Definitie                            …..pag.10
1.2. Componentele strategiei                    …..pag.12
1.2.1.Misiunea firmei                        …..pag.12
1.2.2.Obiectivele fundamentale                    …..pag.12
1.2.3.Optiunile strategice                        …..pag.13
1.2.4.Resursele                            …..pag.13
1.2.5.Termenele                            …..pag.13
1.2.6.Avantajul competitiv                    …..pag.13
1.3. Metodologia de elaborare si fundamentare
 a strategiei                                        …..pag.16
1.3.1.Abordari metodologice                    …..pag.16
1.3.2.Fundamentarea strategiei                    …..pag.16
1.3.3.Elaborarea strategiei                    …..pag.22
1.3.4.Implementarea strategiei                    …..pag.26
1.4. Conceptul de modernizare                    …..pag.28
1.4.1.Elemente definitorii in actiunea
de modernizare                                    …..pag.28
1.4.2.Organizarea eficienta si ordonarea
fluxului tehnologic de realizare a
modernizarilor                            …..pag29
1.5. Strategii de modernizare si restructurare        …..pag.31
CAPITOLUL 2:Prezentarea generala a Sucursalei
Competrol Bucuresti                        …..pag.33
2.1. Scurt istoric                            …..pag.33
2.2. Date generale                            …..pag.34
2.3. Obiectul de activitate                        …..pag.38
2.4. Structura organizatorica                    …..pag.40
2.4.1.Compartimentele functionale din sediul
Sucursalei Competrol                        ….pag.43
2.4.2.Normative de structura la Sucursala
Competrol                            ….pag.46
2.5. Evolutia numarului si structurii de personal
in perioada 1995-1998                        ….pag.51
2.6. Piata produselor petroliere                    ….pag.52
2.6.1.Sortimentele de produse petroliere
distribuite de Sucursala Competrol in anul
           ….pag.52
2.6.2.Principalii beneficiari ai produselor
petroliere                                      .….pag.52
2.6.3.Principalii furnizori ai Sucursalei
Competrol                                      …..pag.53
2.6.4.Capacitatile de depozitare ale
Sucursalei Competrol                          ….pag.53
2.7. Criterii de clasificare a statiilor de
distributie ale Sucursalei Competrol                  ….pag.55
2.7.1.Indicele de participare a statiei la
veniturile totale din vanzari prin statii in
anul 1998                                      ….pag.55
2.7.2.Indicele de valorificare a dotarii
tehnice                                     ….pag.56
2.7.3.Indicele de valorificare a fortei de munca      …..pag.58
2.7.4.Indicele de valorificare a terenului             ….pag.59
2.7.5.Ponderea cheltuielilor fixe de exploatare
in valoarea veniturilor din vanzarea marfurilor         ….pag.60
2.7.6.Clasificarea statiilor dupa estimatorul
global calculat pe baza criteriilor 2.7.1.-2.7.5.         ….pag.62
2.8. Sistemul actual de aprovizionare al
statiilor-Organizarea transportului produselor
petroliere                                     ….pag.65
2.9. Locul ocupat de reteaua de statii in
sistemul de organizare al Sucursalei Competrol     ….pag.66
2.10.Evolutia principalilor indicatori economico-
financiari ai Sucursalei Competrol                 ….pag.67
2.10.1.Analiza veniturilor la Sucursala
Competrol                                     ….pag.68
2.10.2.Analiza cifrei de afacere                     ….pag.71
2.10.3.Sintetizarea principalilor indicatori
economico-financiari                             ….pag.74
CAPITOLUL 3: Analiza diagnostic a Sucursalei
Competrol                             …pag.79
3.1. Reteaua de distributie pentru populatie,
repartizarea teritoriala si profilul acesteia              …pag 79.
3.2. Contributia retelei de statii de distributie
ale Sucursalei la rezultatele Sucursalei
Competrol Bucuresti                               .…pag.83
3.3. Pozitia pe piata a agentului economic-
Impactul caracterului concurential al pietei
Asupra prozitiei pe piata a Sucursalei Competrol     ….pag.85
3.4. Relevarea cauzala a punctelor forte si a
punctelor slabe                                   .…pag.92
3.5. Puterea interna globala a Sucursalei –
Capacitatea de raspuns a firmei la cerintele
mediului                                       .…pag.94
3.6. Recomandari pentru adaptarea la cerintele
pietei a retelei de distributie prin statii a produ-
selor petroliere                                   …pag.95
3.6.1.Optimizarea organizarii sistemului de
statii                                           …pag.95
3.6.2.Optimizarea sistemului de aprovizionare
a statiilor                                       …pag.104
3.6.3.Recrutarea si perfectionarea personalului
statiilor de distributie                           …pag.106
3.6.4.Imbunatatirea si diversificarea serviciilor
in statiile de distributie a produselor petroliere           …pag.107
CAPITOLUL 4: Fundamentarea strategiei de modernizare
a statiilor de distributie a produselor petroliere
la Sucursala Competrol                          . ..pag.108
4.1. Definirea obiectivelor                          ....pag.108
4.2. Cercetarea solutiilor care permit atingerea
obiectivelor                                  …..pag.109
4.3. Selectarea variantei de plan de modernizare     .…pag.112
4.4. Lansarea planului de modernizare              ....pag.112
4.5. Definirea scenariului de punere in aplicare
a actiunii de modernizare si de urmarire a
realizarii lui                                  ….pag.113
CAPITOLUL 5: Proiect de modernizare a unei statii
De distributie a produselor petroliere lichide- Statia
Competrol Bucuresti-Colentina                ….pag.114
I. Prezentarea statiei Bucuresti-Colentina               ….pag.114
II.Tema de proiectare privind modernizarea
Statiei Competrol Bucuresti-Colentina               ….pag.118
III.Studiul financiar de fundamentare a planului
de modernizare                           
CAPITOLUL 6: Influenta masurilor de modernizare
asupra indicatorilor economico-financiari              …..pag.132
6.1. Influenta masurilor de modernizare asupra
indicatorilor economico-financiari ai statiei de
distributie Bucuresti-Colentina                       ….pag.132
6.2. Influenta masurilor de modernizare asupra
indicatorilor economico-financiari ai Sucursalei
Competrol                                       ….pag.133
Concluzii                                       ….pag.136
Bibliografie                                   ….pag.138
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu