Asigurarea Creditelor la BCR ASIGURARI Sucursala x

                                  CUPRINS:
INTRODUCERE
............................................................................
........................................... 2
Capitolul                                                                  I
............................................................................
....................................................... 4
IMPORTANŢA ASIGURĂRILOR IN ECONOMIE
      I.1.   Asigurările   –   concept,    rol,    funcţii,    tipologie……..
……….......................................4
      I.2.          Contractul          de          asigurare          ……...
……………………………..................................... 8
      I.3.  Elementele tehnice ale asigurărilor………... ………………………………………9
Capitolul                                                                 II
…………........................................................................
........................................12
CARACTERISTICILE CREDITULUI BANCAR
      II.1.Creditul  bancar  –  elemente  definitorii,  rol  şi  funcţii…………
          ..........................….12
      II.2.          Tipuri           de           credite           bancare
…………………...........................................................21
      II. 3. Organizarea activităţii de creditare ………...………………………………….. 25
Capitolul                                                                III
              ...............................................................
              ..............................................................
              .28
ASIGURAREA CREDITELOR  - CONDIŢIE ESNŢIALĂ A CONTRACTULUI DE CREDIT
      III.1.Noţiuni                                                       şi
caracteristici……..……….……....................................................
......28
      III.2.Caracteristici  generale  ale  contractului   de   asigurare   a
creditului…………........ 31
      III.3.     Părţile     în     contractul      de      asigurare      a
creditului……….………………………....34
Capitolul                                                                 IV
              …………............................................................
              ................................................38
SPECIFICUL ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE A CREDITULUI LA BCR ARGEŞ
      IV. 1. Operaţiuni desfăşurate de băncile comerciale ……….………………………38
      IV. 2. Produse de creditare oferite de BCR…………………………………………42
      IV. 3. Asigurarea creditului la BCR Asigurări……………………………………...46
      IV. 4. STUDIU DE CAZ :  Asigurarea  creditului  de  trezorerie  pentru
nevoi      personale      acordat      de      BCR      Sucursala      Argeş
………………………….……………………………………….62
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu