ENERGIA - STRATEGII ENERGETICE ALE TARILOR DEZVOLTATE ALE TARILOR IN DEZVOLTARE

CUPRINS
INTRODUCERE ......................................................................................... 3
CAPITOLUL I  - PROCESE BUGETARE ............................................... 4
    Conţinutul, etapele şi caracteristicile procesului bugetar ................ 4
    Instituţiile cu atribuţii în realizarea procesului bugetar în ţările cu economie de piaţă ............................................................................................. 6
    Procesul bugetar ia nivelul autorităţilor centrale în România ........ 7
CAPITOLUL II - BUGETUL DE STAT ................................................. 11
    Conținutul și caracteristicile bugetului de stat ................................ 11
   2.Principii bugetare.................................................................................. 14
   3. Tipuri de bugete utilizate în practica internaţională ...................................... 25
   4. Metode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ................... 28      
4.1. Metode clasice de dimensionare a indicatorilor......................... 29
4.2. Metode moderne de dimensionare a indicatorilor bugetari ....... 30
4.3 Incertitudine şi risc în optimizarea indicatorilor bugetari .......... 36
CAPITOLUL III - BUGETELE LOCALE ............................................. 38
    Autonomia finanţelor publice locale ................................................. 38
    Organizarea finanţelor publice locale ................................................ 43
    Locul bugetelor locale în cadrul bugetului general consolidat ........ 47
    Nivelul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale....... 49
    Procesul bugetar la nivelul colectivităţilor locale din România ...... 53
CONCLUZII ............................................................................................... 58
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................ 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu