Bugetele locale - cadru de corelare a componentelor structurale

CUPRINS
|METODOLOGIA LUCRĂRII                                              |   |
|ŞTIINŢIFICE.......................................................|   |
|.......                                                           |   |
|ABSTRACT                                                          |   |
|..................................................................|   |
|..........................................                        |   |
|INTRODUCERE                                                       |p.0|
|..................................................................|1  |
|.......................................................           |   |
|CAPITOLUL 1.                                                      |p.0|
|BUGETELE LOCALE –                                                 |3  |
|REFLECTARE A FINANŢELOR PUBLICE                                   |   |
|LOCALE....................................................        |   |
|1.1. Bugetele locale – instrumente de corelare a componentelor    |p.0|
|structurale ale finanţelor publice                                |3  |
|locale............................................................|   |
|1.1.1. Resursele publice ale bugetelor locale                     |p.0|
|.......................................................           |4  |
|1.1.2. Cheltuielile publice locale                                |p.0|
|..................................................................|8  |
|..............                                                    |   |
|1.2. Descentralizarea colectivităţilor administrativ-teritoriale –|p.1|
|premisă a existenţei finanţelor publice locale                    |0  |
|............................................................      |   |
|1.2.1. Semnificaţia descentralizării colectivităţilor             |p.1|
|administrativ-teritoriale ...                                     |3  |
|1.2.2. Principiile descentralizării                               |p.1|
|..................................................................|5  |
|..............                                                    |   |
|1.3. Bugetele locale – componente ale sistemului bugetelor publice|p.1|
|.....................                                             |7  |
|1.3.1. Conţinutul semantic al noţiunii de buget                   |p.1|
|.....................................................             |7  |
|1.3.2. Specificul bugetelor publice                               |p.1|
|..................................................................|8  |
|.........                                                         |   |
|1.3.3. Sistemul românesc al bugetelor publice şi locul bugetelor  |p.2|
|locale                                                            |0  |
|în cadrul acestuia                                                |   |
|..................................................................|   |
|............................                                      |   |
|1.4. Principiile care guvernează întocmirea şi executarea         |p.2|
|bugetelor locale............                                      |2  |
|1.5. Bugetul local al municipiului Târgu Mureş pe anul 2008       |p.3|
|.......................................                           |0  |
|1.5.1. Structura resurselor  bugetare ale municipiului Târgu Mureş|p.3|
|..............                                                    |3  |
|1.5.2. Structura cheltuielilor publice ale municipiului Târgu     |p.3|
|Mureş ................                                            |9  |
|CAPITOLUL 2.                                                      |p.4|
|BUGETELE LOCALE – FORMĂ DE MANIFESTARE PE PLAN FINANCIAR          |8  |
|A INDIVIDUALITĂŢII UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE           |   |
|...................                                               |   |
|2.1. Semnificaţia sintagmei "unităţi administrativ teritoriale    |p.4|
|locale" .............................                             |8  |
|2.2. Bugetele locale şi autonomia financiară – expresia           |p.4|
|individualităţii pe plan financiar a unităţilor                   |9  |
|administrativ-teritoriale                                         |   |
|..................................................................|   |
|....                                                              |   |
|2.3. Bugetele locale şi principiile generale enumerate de Carta   |p.5|
|Europeană a Autonomiei locale                                     |1  |
|..................................................................|   |
|.....................................................             |   |
|2.4. Bugetele locale şi autonomia fiscală a autorităţilor publice |p.5|
|locale ......................                                     |2  |
|2.5. Administraţia publică locală la nivelul municipiului Târgu   |p.5|
|Mureş .........................                                   |4  |
|2.5.1. Prezentarea municipiului Târgu Mureş                       |p.5|
|.......................................................           |4  |
|2.5.2. Atribuţiile autorităţilor publice locale                   |p.5|
|ale municipiului Târgu Mureş                                      |6  |
|..................................................................|   |
|.......                                                           |   |
|2.5.3. Organizarea şi funcţionarea Primăriei                      |p.5|
|municipiului Târgu Mureş                                          |9  |
|..................................................................|   |
|............                                                      |   |
|2.5.4. Rolul şi atribuţiile Direcţiei economice din cadrul        |p.6|
|Primăriei municipiului Târgu Mureş                                |0  |
|..............................................................    |   |
|CAPITOLUL 3.                                                      |p.6|
|PROCESUL BUGETAR LOCAL                                            |2  |
|LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                               |   |
|...............................................................   |   |
|3.1. Conţinutul, semnificaţiile şi etapele procesului bugetar     |p.6|
|local ...............................                             |2  |
|3.1.1. Elaborarea proiectului bugetului local –                   |p.6|
|etapă fundamentală a procesului bugetar local                     |3  |
|.......................................                           |   |
|3.1.2. Aprobarea proiectului bugetului local                      |p.6|
|..........................................................        |6  |
|3.1.3. Execuţia bugetului local –                                 |p.6|
|etapă determinantă a procesului bugetar local                     |8  |
|........................................                          |   |
|3.1.4. Încheierea execuţiei bugetare                              |p.7|
|..................................................................|2  |
|.....                                                             |   |
|3.2. Posibilităţi de îmbunătăţire a procesului bugetar local      |p.7|
|...........................................                       |4  |
|CONCLUZII                                                         |p.7|
|..................................................................|6  |
|...............................................................   |   |
|BIBLIOGRAFIE                                                      |p.7|
|..................................................................|9  |
|........................................................          |   |
|ANEXE                                                             |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu