ANALIZA INFORMATIZATA A PROFITABILITATII CLIENTILOR DE CARDURI

CUPRINS
Cap. I. Sisteme Informatice pentru Management („Management Information
Systems”)   3
  1.1. Organizatia si sistemele informationale     3
  1.2. MIS-ul si extinderile acestuia   8
   1.2.1. Sistemele informatice pentru asistarea deciziilor manageriale
   („Decision Support Systems”)   9
   1.2.2. Sisteme informatice pentru conducerea executiva (“Executive
   Information Systems”)    13
Cap. ii. Depozitul de Date („DataWarehouse”) 16
  2.1. Caracteristicile unui depozit de date 16
  2.2. Arhitectura unui depozit de date 18
  2.3. Fenomenul zilei N     19
  2.4. Granularitatea datelor din depozitul de date     20
  2.5. Structurarea temporala a datelor în depozitul de date  22
  2.6. Sistemul pentru Planificarea Resurselor Întreprinderilor (“Enterprise
  Resource Planner”) si Depozitul de Date    24
  2.7. Instrumente de acces si analiza multidimensionala a depozitelor de
  date      27
   2.7.1 Procesare analitica on-line (OLAP)  31
   2.7.2 Data mining  32
cap. iii. Sistemul informatic al unei bănci  36
  3.1. Calitatea sistemului informaţional    42
  3.2. Managementul securităţii informaţiei  45
cap. iv. analiza profitabilităţii clienţilor de carduri 47
  4.1. Arhitectura sistemelor informatice necesare procesării tranzacţiilor
  cu carduri      47
  4.2. Arhitectura de baza a unui sistem infomatic pentru managementul si
  analiza profitabilitatii clientilor de carduri   50
  4.3. Structura de baza a depozitului de date     58
  4.4. Instrumente si metode pentru managementul si analiza a
  profitabilitatii clientilor de carduri     61
CONCLUZII   76
BIBLIOGRAFIE     77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu