Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu

Cap.I. Scurt istoric
Cap.II Noţiuni generale despre identificarea în criminalistică
Secţ.1 –Conceptul de identificare criminalistică şi
rolul său în probaţiunea juridică
Secţ.2 – Obiectul identificării în criminalistică
Cap.III Etapele identificării în criminalistică
Secţ.1 – Identificarea generică
Secţ.2 - Identificarea individuală
Secţ.3 – Reconstituirea întregului din părţi componente
Cap.IV Noţiuni despre evoluţia incendiilor
Secţ.1 – Incendiul şi fazele sale
Secţ.2 – Modelul dezvoltării spaţiale a incendiului într-o incintă
Sect.3 – Factorii care influenţează evoluţia şi amprenta incendiului
Secţ.4 – Efectele materialelor asupra amprentei incendiului
4.1 Lemnul
4.2 Metale
4.3 Betonul
4.4 Sticla
4.5 Materiale plastice
4.6 Materiale textile
Sect.5 – Modelul dezvoltării incendiilor exterioare
Cap.V Cercetarea cauzelor de incendii
Sect.1 – Generalităţi
Secţ.2 – Ce trebuie să stabilească investigatorul
Secţ.3 – Cercetarea incendiilor la faţa locului
3.1 Reguli tactice generale
3.2 Reguli tactice şi activităţi specifice
3.3 Activităţi desfăşurate de investigator
3.4 Stabilirea poziţiei focarului şi a cauzei
incendiului
Sect.4 – Metode şi procedee folosite în cercetarea
incendiilor
Secţ.5 – Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică a
cauzei incendiului
Cap.VI Urmele de incendiu
Cap.VII Arson
Secţ.1 – Definirea noţiunii
Secţ.2 – Clasificarea incendiilor tip arson
Secţ.3 –Metode utilizate
3.1 Incendii cu aprindere imediată
3.2 Incendii cu aprindere întârziată
Sect.4 – Particularităţi în cercetarea incendiilor de tip arson
Cap.VIII Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu