Globalizarea si Managementul Firmei

CUPRINS
Capitolul                             I:                             Ştiinţa
Managementului..............................................................
......................3
1.1                               Procesele                               de
Management..................................................................
............................5
1.2                               Relaţiile                               de
Management..................................................................
.............................6
Capitolul        II:        Sistemul        de         Management         al
Firmei.................................................................8
2.1                         Definirea                         Managementului
Firmei......................................................................
...........8
2.2          Subiectul,           Obiectul           şi           Conţinutul
Managementului.....................................................11
2.2.1                Obiectul                Managementului                –
Firma.......................................................................
....11
2.2.2               Subiectul                Managementului                –
Managerul..................................................................1
2
2.2.3                                                             Conţinutul
Managementului..............................................................
.......................13
2.3                 Funcţiile                 Sistemului                  de
Management..................................................................
.........15
2.3.1
Previziunea.................................................................
...............................................16
2.3.2
Organizarea.................................................................
..............................................16
2.3.3
Coordonarea.................................................................
............................................17
2.3.4                              Antrenarea                              –
Motivarea...................................................................
.........................17
2.3.5                               Control                                –
Evaluarea...................................................................
...............................18
Capitolul                          III:                          Activitatea
Managerilor.................................................................
..............19
3.1                                                                Managerul
Contemporan.................................................................
.............................20
3.1.1                                                              Definiţia
Managerului.................................................................
..............................20
3.1.2                                                             Calităţile
Managerului.................................................................
..............................21
3.1.3                                                              Tipologia
Managerilor.................................................................
.............................22
3.2                                                                   Roluri
Manageriale.................................................................
.....................................24
3.3                                                                    Munca
Managerilor.................................................................
.....................................24
3.4                                                               Problemele
Managerilor.................................................................
..............................25
Capitolul         IV:          Globalizarea          şi          Societăţile
Transnaţionale...................................................27
4.1           Globalizarea,           Latura           Economică           a
Mondializării........................................................27
4.2       Crizele        Economice,        Efecte        Negative        ale
Globalizării..................................................29
4.3                          Evoluţia                           Societăţilor
Transnaţionale..............................................................
..............30
4.3.1                                                               Exportul
Indirect....................................................................
...................................31
4.3.2                                                               Exportul
Direct......................................................................
....................................32
4.3.3
Licenţierea.................................................................
................................................33
4.3.4                             Contractul                              de
Management..................................................................
.....................33
4.3.5                             Contractul                              de
Producţie...................................................................
..........................34
4.3.6                                                            Societăţile
Mixte.......................................................................
................................34
4.3.7                                                             Investiţia
Directă.....................................................................
..................................35
4.4                               Procesul                                de
Internaţionalizare..........................................................
............................35
4.5                       Managementul                        Întreprinderii
Globale.....................................................................
.....37
Capitolul     V:     Studiu     de     Caz:     Senior      Software      şi
Sensident................................................43
5.1
Provocarea..................................................................
.................................................43
5.2                                                                Strategia
Propusă.....................................................................
....................................44
5.3            Primirea            Soluţiei             de             către
Management..................................................................
.....47
5.4
Rezultate...................................................................
...................................................48
Concluzii...................................................................
.........................................................49
Bibliografie................................................................
........................................................50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu