IMPLEMENTAREA TRANZACTIILOR INTR-UN SISTEM DISTRIBUIT BAZAT PE COMPONENTE

Cuprins
Capitolul 1. Introducere…………………………………………………………………………3
Capitolul 2. Fundamentare teoretică…………………………………………………………...5
2.1 Introducere în sistemele distribuite…………………………………………………………5
2.2 Modelul Client-Server………………...……………………………………………………7
2.3 Protocolul TCP…………………………………………………………………………..…9
2.4  XPCOM………………………………………………………………………………......12                                                                                                                          
    2.4.1 Componente XPCOM…………………………………………………………………...14
2.5 Tranzacții………………………………………………………………………………….17   
    2.6 Mozilla FireFox……………………………………………………………………………19
    2.7 API-ul NSPR………………………………………………………………………………20
Capitolul 3. Specificaţiile şi arhitectura sistemului………………………………..................22
3.1  Schema bloc a sistemulu………...……………………………………………………......21                                                                                                                          
    3.2 Arhitectura Coordonatorului de Tranzacții………...……………………………………...23   
3.3Arhitectura Componentei Tranzacționale………………………………………………….25   
    3.4 Cazurile de Utilizare………...…………………………….………………………………27
    3.4 Cazul de utilizare pentru Coordonatorul de Tranzacții..……..……………………………28
     3.5 Cazul de utilizare pentru Componenta Tranzacțională…..………………...……………...28
Capitolul 4. Proiectarea în detaliu.............................................................................................    30
4.1 Structura internă pentru Coordonatorul de Tranzacții…………...………………...….......30
4.2 Structura internă pentru Componenta Tranzacționale.........................................................31
4.3 Diagrama de secvență…………………………………………………………………......32
4.4 Diagrama de Clase pentru Coordonatorul de Tranzacții………..………………………...34
4.5 Diagrama de Clase pentru Componenta de Tranzacție.......................................................37
4.6 Functile utilizate în Componenta de Tranzacție……………………….………………….39
    4.7 Protocolul de comunicare……………….………………………………………………...40
    4.8 Utilizarea librariei nspr.lib………………………...………………………………………42
    4.9 Crearea unei componente XPCOM……………...………………………………...…...…46
Capitolul 5. Utilizarea componentei..........................................................................................49
Capitolul 6. Concluzii şi dezvoltări ulterioare..........................................................................52   
Bibliografie...................................................................................................................................53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu