Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

LISTA FIGURILOR 7
LISTA TABELELOR 9
REZUMAT 10
GLOSAR 11
INTRODUCERE 19
CAPITOLUL 1. SPUMA CA SUBSTANȚĂ STINGĂTOARE 20
1.1 SPUMA: GENERALITĂȚI, CLASIFICARE 20
1.2. TIPURI DE SPUMANȚI 20
1.2.1. Spuma chimică. 20
1.2.2. Spuma mecanică grea 22
1.2.3.Spuma cu coeficient mediu şi mare de înfoiere (spumă uşoară). 22
1.2.4. Light- water 23
1.3 DOMENIUL DE APLICARE 27
CAPITOLUL 2. INSTALAȚII DE STINGERE CU SPUMĂ 29
2.1 INSTALAȚII FIXE 29
2.1.1 Instalații fixe cu generatoare de spumă. Descriere 29
2.1.2.Instalații fixe cu sprinklere cu spumă. Descriere 36
2.2 INSTALAȚII SEMIFIXE 41
2.3 INSTALAȚII MOBILE 43
2.3.1. Autospecialele utilizate pentru stingerea incendiilor 43
2.3.2 Alte instalații mobile 48
2.4 EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR DE STINGERE CU SPUMĂ 50
2.5 DIMENSIONAREA INSTALAȚIILOR DE STINGERE CU SPUMĂ 53
CAPITOLUL 3. DANELE PETROLIERE 57
3.1 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI RISCURI ÎN CAZ DE DEVERSARE A HIDROCARBURILOR LA DANELE PETROLIERE 57
3.2 DEVERSAREA HIDROCARBURILOR ȘI A PRODUSELOR PETROLIERE PE TIMPUL TRANSPORTULUI ȘI ÎNCĂRCĂRII-DESCĂRCĂRII ACESTORA 60
3.3 REZERVOARE DESTINATE DEPOZITĂRII PRODUSELOR PETROLIERE 67
3.3.1 Rezervoare cilindrice verticale 69
3.3.2 Rezervoare sferoidale 72
3.3.3 Rezervoare cu capac flotant 73
3.4 ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA HIDROCARBURILOR 78
3.5 INSTALAȚII DE PROTECȚIE FOLOSITE PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR 84
3.5.1 Instalaţii de tunuri de spumă 84
3.5.2 Instalaţii fixe de stingere cu spumă pentru protecţia danelor de manevrare a combustibililor lichizi 84
CAPITOLUL 4. MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU LA DANELE PETROLIERE 89
4.1 CARACTERISTICILE INCENDIILOR LA DANELE PETROLIERE 89
4.1.1 Substanțe prezente și structura flăcărilor 91
4.1.2 Viteza de ardere a flăcărilor 93
4.1.3 Temperaturi degajate și transmiterea acestora 95
4.2 FENOMENE CE POT ÎNSOȚI INCENDIUL IZBUCNIT LA DANELE PETROLIERE 97
4.2.1 Fierberea produselor petroliere 97
4.2.2 Erupția 98
4.2.3 Explozia rezervorului de produse petroliere 99
4.2.4 Unda de viitură 100
4.2.5 Încălzirea rezervoarelor învecinate 101
4.3 CATEGORII DE INCENDII DE PRODUSE PETROLIERE 101
4.4 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA INTERVENȚIEI LA UN INCENDIU IZBUCNIT LA DANELE PETROLIERE 102
CAPITOLUL 5. NAVELE MARITIME ȘI PETROLIERE 112
5.1 ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE NAVELOR MARITIME ȘI FLUVIALE 112
5.2 PRINCIPALELE CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE NAVELOR 118
5.2.1 Vitalitatea navei 118
5.2.2 Flotabilitatea navei 119
5.2.3 Etanșeitatea navei 120
5.2.4 Stabilitatea navei 120
5.3 ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA TANCURILOR PETROLIERE 121
5.4 INSTALAȚII DE DETECȚIE ȘI STINGERE FOLOSITE PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR PE NAVELE PETROLIERE 124
5.4.1 Instalații de detecție a incendiilor 124
5.4.2 Instalații de stingere a incendiilor 125
CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ. MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU IZBUCNIT LA INSTALAȚIILE DE ÎNCĂRCARE ȘI DESCĂRCARE A DANELOR PETROLIERE 135
CONCLUZII 141
BIBLIOGRAFIE 143

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu