Modalitati de acordare a creditului bancar pentru persoane fizice

CUPRINS
SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ISTORIA BANILOR ŞI A BANCNOTELOR………..4
1. CREDITUL BANCAR…………………………………………………………………..7
    1.1 DEFINIŢIA CREDITULUI. NOŢIUNI TEORETICE……………………..7
    1.2 DOBĂNDA ŞI RATA DOBÂNZII……………………………………………8
2. CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE…………………………………11
    2.1 CREDITE CU DESTINAŢIE MULTIPLĂ…………………………………11
    2.2 CREDITE PENTRU VEHICULE ŞI BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ………………………………………………………………………......16
    2.3 CREDITELE PENTRU CASĂ………………………………………………20
3. PROCEDIRILE UTILIZATE ŞI CONDIŢIILE NECESARE PENTRU OBŢINEREA
CREDITELOR DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE………………………………….29
3.1 PERIOADA DE ACORDARE A CREDITELOR………………………….29
    3.2 PARAMETRII URMĂRIŢI ÎN ACORDAREA CREDITETOR…………29
    3.3 GARANŢII ASIGURĂTORII……………………………………………….31
    3.4 DOBÂNDA ANUALĂ EFECTIVĂ LA BCR……………………………….33
4. STRUCTURA BĂNCII BCR…………………………………………………………..39
    4.1 STRUCTURA TERITORIALĂ ŞI STRUCTURA BANCOMATELOR...39
    4.2 COMITETUL DIRECTOR………………………………………………….40
    4.3 SISTEMUL DE CONTROL AL BĂNCII…………………………………..41
    4.4 DIRECTORUL ŞI DIRECTORUL ADJUNCT AL BĂNCII……………..45   
    4.5 ORGANIGRAMA BCR SUCURSALA CLUJ-NAPOCA………………....47
5. STUDIU DE CAZ, CREDITUL IMOBILIAR………………………………………..49
6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………………………………...52
ANEXE……………………………………………………………………………………..55
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………..59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu