Standarde de Calitate ISO 9000

STANDARDE DE CALITATE
ISO 9000
          1. Introducere in domeniul calitatii
1.1. Importanta unei abordari sistematice a calitatii - interesele clientilor, proprietarilor, subfurnizorilor, salariatilor si ale societatii;
1.2. Concepte;
1.3. Politica in domeniul calitatii;
1.4. Managementul calitatii;
1.5. Sistemele calitatii. Avantajele unui sistem eficient al calitatii;
          2. Familia de standarde ISO 9000
2.1. Standardizarea. Elemente generale;
2.2. Fundamentarea si evolutia istorica a standardelor de managementul calitatii;
2.3. Aparitia si raspandirea seriei de standarde ISO 9000;
2.4. Vedere de ansamblu asupra standardelor ISO 9000;
2.5. Familia de standarde ISO 9000. Generalitati, clasificare, structura, domeniu de aplicare, scopuri (terminologie), cerinte privind sistemele de calitate, deosebiri, legatura cu managementul calitatii totale;
2.6. Modul de stabilire a standardului ISO 9000 considerat cel mai adecvat pentru o organizatie (firma);
2.7. Avantajele si costurile certificarii ISO 9000;
            3. Elemente esentiale pentru sistemele calitatii conform ISO 9000;
3.1. Motivarea;
3.2. Angajamentul;
3.3. Rolul conducerii si al personalului;
3.4. Structura sistemelor calitatii conform ISO 9000;
          4. Pregatirea si planificarea pentru certificarea ISO 9000;
4.1. Procesul de certificare;
4.2. Grupul de lucru;
4.3. Alegerea organismului de certificare;
4.4. Importanta unei planificari eficace;
          5. Auditurile calitatii
5.1. Domeniul auditului calitatii;
5.2. Gradarea rezultatelor;
5.3. Independenta;
5.4. Planificarea;
5.5. Referinta;
5.6. Pregatirea pentru audit;
5.7. Conducerea auditului;
5.8. Calitatile unui bun auditor;
5.9. Rolul auditatului;
5.10. Evaluarea de catre organismul de certificare.
          6. Setul de instrumente ale sistemului de audit ISO 9000
6.1. Elemente generale;
6.2. Folosirea sistemului de audit;
6.3. Reprezentarea grafica a rezultatelor sistemului de audit.
          7. Ingineria software - elemente generale
7.1. Reprezentarea informatiei: introducere, reprezentarea datelor, operatii;
7.2. Rolul soft-ului in timp;
7.3. Interactiunea om-computer: modalitati de abordare, interactivitate, functionalitate, elemente de design, evolutia tehnicilor de design;
7.4. Fundamente ale ingineriei software;
7.5. Managementul proiectelor;
7.6. Strategia designului orientat obiect;
7.7. Evaluarea produselor software;
7.8. Metode de evaluare;
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu