Politici de marketing implementate la

Cuprins
      
    ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE POLITICII DE MARKETING
    Definirea conceptelor de marketing, politică de marketing
    Conţinutul politicii de marketing
    Strategia de piaţă - nucleu al politicii de marketing
    Tipologia strategiilor de piaţă
    Aplicarea strategiilor de marketing
    Marketing Mix – instrument de promovare a politicii de marketing
    Importanţa economică şi socială a utilizării politicii de marketing în activitatea firmei
    Rolul impementării unei politici de marketing în activitatea firmei
    CONŢINUTUL COMPONENTELOR MIXULUI DE MARKETING
    POLITICA DE PRODUS
    GAMA DE PRODUSE ŞI DIMENSIUNILE EI
    CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI
    ÎNNOIREA PRODUSELOR
    POLITICA DE PREŢ
    ELEMENTE DEFINITORII ALE POLITICII DE PREŢ
    STRATEGII DE PREŢ
    POLITICA DE DISTRIBUŢIE
    CONCEPTUL DE DISTRIBUŢIE. CONŢINUTUL ŞI ROLUL DISTRIUŢIEI
    CANALE DE DISTRIBUŢIE
    INTERMEDIARUL DE MARKETING
    CRITERII DE EVALUARE A VARIANTELOR STRATEGICE DE DISTRIBUŢIE
    STRATEGIA DISTRIBUŢIEI
    POLITICA PROMOŢIONALĂ
    COMUNICAŢIA ŞI ROLUL EI ÎN  ACTIVITATEA PROMOŢIONALĂ
    CONCEPTUL DE PROMOVARE. STRUCTURA ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE
    ACTIVITATEA DE MARKETING A SOCIETATII S.C. PRINTECH ELECTRONIC SRL
    SCURT ISTORIC
    SERVICIILE ASIGURATE
    REALIZARI
    CONCURENTA
    STABILIREA PRETURILOR
    SERVICIUL MARKETING- VANZARI
    MIJLOACE DE PLATA
    INVESTITII
    OBIECTIVE DE VIITOR
    INVESTITII
    EVOLUTIA RENTABILITATII FIRMEI S.C. PRINTECH ELECTRONIC SRL IN PERIOADA 2003-2007
    ANALIZA SWOT
    EVIDENŢIEREA CELOR PATRU POLITICI ÎN ACTIVITATEA S.C PRINTECH ELECTRONIC SRL
    CONCLUZII
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu