Recompensarea Salariatilor

CAPITOLUL I.   Bazele teoretice şi metodologice ale managementului  
                               recompenselor ………………………………………….6                          
I.1. Cadrul conceptual…………………………………………………….......6
I.2 .Componentele sistemului recompenselor ………………………………10
I.3. Politica salariala………………………………………………………....14
                   I.4. Principiile generale ale sistemului de salarizare…………………………17
                   I.5. Principalele sisteme de salarizare…………………………………….….19
CAPITOLUL II.   Situaţia economică actuală a
                                S.C “Dorobanţul” S.A. Ploieşti.....................................21
II.1. Informaţii generale despre firmă ……………………………………….21
            II.1.1. Denumire şi scurt istoric………………………………….…..21
            II .1.2. Statutul juridic..........................................................................21
            II.1.3. Obiectul de activitate…………………………………………22
            II.1.4.  Capitalul social………………………………………………22
            II.1.5. Structura acţionariatului...........................................................22
            II.1.6.  Participarea la profit şi pierderi……………………………...22
            II.1.7 . Organizarea societăţii………………………………………..24
            II.1.8. Conjunctura actuală a pieţei ....................................................24
II.2. Diagnosticul sintetic al funcţiei de personal…………………………...26
             II.2.1. Strategia firmei în domeniul resurselor umane.......................26
            II.2.2. Dinamica şi structura personalului..........................................28
             II.2.3. Recrutarea şi selecţia personalului.........................................32
             II.2.4. Salarizarea..............................................................................33
             II.2.5. Relaţiile cu Sindicatele..........................................................33
            
CAPITOLUL III.   Analiza critică a managementului recompenselor la S.C.Dorobanţul S.A. Ploieşti  ......................................................................37
III.1 Componentele sistemului de recompense……………………………...37
III.2. Politica salarială………………………………………………………..40
III.3. Sistemul de salarizare aplicat în cadrul S.C. „Dorobanţul” S.A………43
CAPITOLUL IV.  Proiectarea sistemului îmbunătăţit de desfăşurare a 
    activităţii  în domeniul managementului recompenselor…………….50
CAPITOLUL V. Concluzii si recomandări...............................................57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu