Managementul intocmirii si utilizarii situatiilor financiare pe exemplul SC

CUPRINS
|Introducere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|pag.  |
|_ _                                                              |      |
|Capitolul I. Componenţa situaţiilor financiare anuale şi         |pag.  |
|managementul întocmirii lor_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |      |
|_ _ _ _                                                          |      |
|I.1. Prezentarea situaţiilor financiare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|pag.  |
|_ _ _                                                            |      |
|I.1.1. Principii contabile aplicate în evaluarea posturilor din  |pag.  |
|situaţiile financiare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|      |
|I.1.2. Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii _ _ _ _ _ |pag.  |
|I.1.3. Contul de profit şi pierdere şi performanţele             |pag.  |
|întreprinderii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |      |
|I.1.4. Aprobarea, semnarea şi auditarea situaţiilor financiare   |pag.  |
|anuale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |      |
|I.2. Structura situaţiilor financiare anuale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|pag.  |
|_ _ _                                                            |      |
| I.2.1. Formularul bilanţului – informaţii incluse _ _ _ _ _ _   |pag.  |
|I.2.2. Formularul contului de profit şi pierdere - informaţii    |pag.  |
|incluse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |      |
|I.3. Întocmirea bilanţului contabil în ţara noastră conform      |pag.  |
|O.M.F.P 1752/2005 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|      |
|Capitolul II. Studiu de caz privind managementul  întocmirii     |pag.  |
|situaţiilor financiare anuale pe exemplul S.C. AGERO AUTOMOTTO   |      |
|S.R.L. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |      |
|_ _ _ _ _ _                                                      |      |
|II.1. Prezentarea generală a societăţii  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |pag.  |
|_ _ _                                                            |      |
|II.2. Etape în întocmirea bilanţului contabil la SC AGERO        |pag.  |
|AUTOMOTTO  S.R.L. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |      |
|II.3. Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere la  |pag.  |
|SC AGERO AUTOMOTTO  S.R.L. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |      |
|II.4. Inventarierea generala a patrimoniului la SC AGERO         |pag.  |
|AUTOMOTTO  S.R.L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    |      |
|II.4.1. Pregătirea inventarierii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |pag.  |
|II.4.2. Efectuarea inventarierii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |pag.  |
|II.4.3. Stabilirea rezultatelor inventarierii _ _ _ _ _ _ _ _ _  |pag.  |
|_                                                                |      |
|II.5. Contabilitatea operaţiilor de regularizare _ _ _ _ _ _ _ _ |pag.  |
|_ _ _                                                            |      |
|II.7. Redactarea bilanţului contabil  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |pag.  |
|_ _                                                              |      |
|II.8. Redactarea contului de  profit şi pierdere _ _ _ _ _ _ _ _ |pag.  |
|_ _                                                              |      |
|II.8. Stabilirea balanţei conturilor după inventariere _ _ _ _  _|pag.  |
|_ _                                                              |      |
|II.9. Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori    |pag.  |
|economico-financiari _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |      |
|_ _                                                              |      |
                                  CONCLUZII
                                BIBLIOGRAFIE
46 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu