Analiza si evaluarea riscului de credit

                                                           CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
...............................................2
CAPITOLUL 1
Rolul şi funcţiile creditului în
economie....................................................................
..................................4
CAPITOLUL 2
Riscul în creditare. Analiza non-
financiară..................................................................
................22
CAPITOLUL 3
Analiza şi evaluarea riscului de credit prin metoda punctajelor.
Reglementări ale BNR privind gestionarea riscului de
credit......................................................................
....................................32
3.1. Riscul de rată a dobânzii şi de curs valutar - complementare riscului
de
credit......................................................................
...........................................................................4
4
3.2. Garantarea
creditelor..................................................................
.............................................50
3.3.  Urmărirea şi controlul derulării
creditelor..................................................................
...........56
3.4.Credite neperformante si operaţiuni de
recuperare................................................................64
CONCLUZII...................................................................
......................................................78
BIBLIOGRAFIE................................................................
...................................................80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu