STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA SI GESTIUNEA FISCALA A MARFURILOR LA SC SRL

                            CUPRINS
CAPITOLUL  I –Prezentarea generală a societăţii „SC ELECTROCASNICA SRL”
      1.1.           Scurt     istoric.     Obiect      de      activitate
                               6
      1.2.       Evolutia  principalilor  indicatori  economico-financiari
                               8
CAPITOLUL II – Aspecte teoretice privind contabilitatea stocurilor
         2.1.         Definiţii    si    delimitări    privind     stocurile
                             10
      2.2              Evaluarea        stocurilor        la         intrare
                                12
      2.2.1.                 Costul               de               achiziţie
                                     12
      2.2.2.                 Costul               de               producţie
                                   13
      2.2.3.                Valoarea              de               utilitate
                                    13
      2.3           Evaluarea         stocurilor          la          iesire
                             13
      2.3.1.         Metoda       identificării        specifice        (IS)
                                   14             2.3.2.    Metoda  costului
      mediu ponderat(CMP)                                               14
      2.3.3.     Metoda   FIFO   (   primul   intrat   –primul    ieşit    )
                            15
      2.3.4.     Metoda   LIFO   (   ultimul    intrat-primul    ieşit     )
                            16
      2.3.5.        Metoda      ultimului      preţ       de       cumpărare
                              16
      2.4.       Delimitări  şi  structuri   contabile   privind   mărfurile
                         17
      2.5.        Metode   de   organizare   a   contabilităţii   mărfurilor
                           21
      2.5.1.             Metoda            inventarului            permanent
                                 21
      2.6.           Contabilitatea       analitică       a       mărfurilor
                                   24
      2.6.1.             Metoda            inventarului            permanent
                                 24
      2.6.2.             Metoda           inventarului           intermitent
                                  26
      2.7.      Contabilitatea sintetică şi analitică a mărfurilor la preţ
      cu                                                           amănuntul
                                                  27
      2.8       Gestiunea fiscală a stocurilor de materiale şi a  mărfurilor
                         33
CAPITOLUL III - Contabilitatea şi  gestiunea  fiscală  a  mărfurilor  la  SC
Electrocasnica
      3.1.              Evidenţa        operativă        a        mărfurilor
                                      36
      3.2.           Contabilitatea     fluxurilor     de     intrare-ieşire
                                   37
      3.3.                     Reduceri               de                preţ
                                               42
      3.4.                        Inventarierea                   mărfurilor
                                           46
      3.5.               Operaţiuni         privind         perisabilităţile
                                       48
      3.6.                 Operaţiuni           privind           ajustările
                                         49
      3.7.                  Sponsorizarea             cu             mărfuri
                                         50
      3.8.          Contabilitatea    taxelor    pe     valoare     adaugată
                                51
      3.8.1.                 Cumpărări               cu               T.V.A.
                                         52
      3.8.2.                  Vânzări               cu                T.V.A.
                                            53
      3.8.3.       Jurnale    de    T.V.A.    si    decontul    de    T.V.A.
                                53
         Concluzii si propuneri
         Anexe
                                                   58
         Bibliografie
                                  61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu