Procesul de Creditare a Persoanelor Juridice In Sistemul Bancar Romanesc

Cuprins:
Introducere.................................................................
.............................................pag. 1
CAPITOLUL 1.  Creditarea – elemente de
teorie…...………...............................pag. 4
                       1.1. Creditul – semnificaţie, componente şi
tipologie ....................pag. 4
                       1.2. Creditul bancar – concept, trăsături
………………………….pag. 5
                       1.3. Importanţa creditului bancar………………………………….pag.
7
                       1.4. Categorii de credite………………………………………… ..pag. 9
                       1.4.1. În funcţie de perioada de acordare…
……………………..pag. 9
                       1.4.2. În funcţie de titularul
creditului……………………………pag.10
                       1.4.3. În funcţie de destinaţie
…………………………………….pag.12
                       1.4.4. În funcţie de calitate……………………………………….pag.13
CAPITOLUL 2. Prezentarea ciclului de creditare………………………………pag.15
CAPITOLUL 3. Elemente componente ale analizei firmelor care solicit
credit..pag.19
                       3.1. Informaţii cu caracter
nonfinanciar………………………….pag.19
                       3.1.1. Informaţii generale………………………………………...pag.20
                       3.1.2. Istoricul cu instituţia de
creditare………………………….pag.23
                       3.1.3. Analiza SWOT…………………………………………….pag.24
                       3.1.4. Analiza riscului……………………………………………pag.25
                       3.1.5. Analiza proiectului de investiţie…………………………
pag.26
                       3.1.6. Analiza garanţiilor şi evaluarea
lor………………………..pag.26
                       3.1.6.1. Atributele unei bune
garanţii…………………………….pag.28
                       3.1.6.2. Tipuri de garanţii………………………………………...pag.32
                       3.1.6.3. Evaluarea garanţiilor…………………………………….pag.36
                       3.2. Informaţii cu caracter economico-
financiar…………………pag.37
                       3.2.1. Analiza bilanţului………………………………………….pag.38
                       3.2.1.1. Analiza activului………………………………………   pag.38
                       3.2.1.2. Analiza pasivului………………………………………...pag.39
                       3.2.1.3. Corecţii operate în activul bilanţului
contabil…………...pag.40
                       3.2.1.4 Corecţii operate în pasivul bilanţului
contabil…………...pag.40
                       3.2.2. Contul de profit şi
pierdere………………………………..pag.41
                       3.2.3. Soldurile intermediare de
gestiune......................................pag.43
                       3.2.4. Capacitatea de
autofinanţare………………………………pag.47
                       3.2.5. Pragul de rentabilitate……………………………………..pag.49
                       3.2.6. Principalele aspecte economico-financiare
urmărite în
                                 analiza de credit……………………………………………pag.51
CAPITOLUL 4. Aprobarea creditului, întocmirea contractelor şi a anexelor la
                            acestea şi monitorizarea
creditului............................................pag.53
CAPITOLUL 5. Studiu de caz – ciclul de creditare a persoanelor juridice în
                           cadrul Alpha Bank România
S.A…….....................…………..pag.59
Concluzii………………………………………………………………………...pag.71
Anexe ...………………………………………………………………………….pag.72
Bibliografie................................................................
...........................................pag. 76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu