EFICIENTA INVESTITIILOR DE CAPITAL PENTRU MODERNIZAREA S.C. S.R.L

CUPRINS:
CAPITOLUL 1. Eficienţa investiţiilor de capital în economia de
piaţă…................................3
      1.1. Conceptul propriu-zis de eficienţă economică a  investiţiilor  de
capital ......................3
      1.2.Criterii de eficienţă economică  a  investiţiilor  de  capital  în
economia de piaţă ........... 8
      1.3.Indicatorii de evaluare a eficienţei investiţiilor de  capital  în
economia de piaţă.........10
                    1.3.1.          Indicatori          cu          caracter
general.....................................................................
..............11
                          1.3.2.                Indicatori                de
bază........................................................................
.............................14
             1.3.3.Indicatori  specifici  obiectivelor  de   investiţii   ce
realizează                           activitate                           de
comerţ…………………...............................................................
..................................................17
                                   1.3.4.                         Indicatori
dinamici....................................................................
................................19
CAPITOLUL  2.  Plan  de  afaceri  pentru   proiectul:   Pensiune   turistica
montana..........21
          2.1. Date de  indentificare a beneficiarului de
proiect.............................................21
                       2.2.              Descrierea              activitatii
curente.....................................................................
........22
                                     2.2.1.                            Scurt
istoric.....................................................................
...............................22
           2.2.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe
categorii………..…………...................…..24
           2.2.3.
Piaţa…......................................................................
.................................................26
           2.2.4. Capacitatea tehnică
actuală.…………………….………..…………...................….30
           2.3. Descrierea proiecrului de investitii pentru care se
solicita finantarea..........................30
           2.3.1. Proiectul de investiţie….
………………………………………….……..................32
           2.3.2. Planul de finanţare……. ………………………………………….…........
.............32
               2.3.3.      Produsele      şi       serviciile       aferente
investiţiei………………………….…......................32
                                                                      2.3.4.
Piaţa……………….……..............................................................
..............................35
                  2.3.5.          Strategia          de          marketing….
………………………………………….….................... 38
          2.3.6. Personalul………………. ………………………………………….…....................40
            2.4.   Previziuni   financiare   pe   durata   de   acordare   a
creditului……………………...............41
              2.4.1.     Proiecţia      contului      de      profit      şi
pierdere…….….....................………………….……41
                   2.4.2.          Proiecţia           fluxului           de
numerar……….…….…………………….……......................44
CONCLUZII...................................................................
...................................................44
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................................47
ANEXE.......................................................................
..........................................................50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu