Sistemul informational de marketing pe exemplul sc

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
1.Sistemul informaţional de marketing
1.1Continutul sistemului informaţional de marketing
1.2 Dezvoltarea informaţiei
1.3 Înregistrările interne
1.4 Componenta inteligentă a marketingului
1.5 Cercetările de Marketing - componentă a sistemului informaţionale de
marketing
1.6 Culegerea informaţiilor în cercetarea de marketing
1.7 Tipologia cercetărilor de marketing
1.8. Metodologia desfăsurării cercetărilor de marketing
1.9 Sfera ( aria ) cercetărilor de marketing
CAPITOLUL II
2.CERCETĂRI DE MARKETING
2.1 Fazele procesului de cercetare de marketing
2.2 Definirea cercetării de marketing
2.3 Surse de informare
2.4 Anchetele clasice prin sondaje (cu ajutorul chestionarului )
2.4.2 Sondajul
2.4.3 Ancheta pentru mediul industrial
2.5 Anchetele speciale
2.6 CERCETAREA MEDIULUI DE MARKETING
2.6.2 Cercetarea componentelor mediului extern
2.6.3 Macromediul întreprinderii
2.6.4 Macromediul întreprinderii
2.7 Analiza mediului intern
2.7.1 Conţinutul comportamentului consumatorului
2.7.2 Dimensiunile comportamentului consumatorului
2.8 PREVIZIUNI DE MARKETING
2.8.1 Clasificarea previziunilor de marketing
2.8.2 Metode cantitative de previziune
2.8.3Metode cauzale de previziune
2.8.4 Metode calitative de previziune
CAPITOLUL III
3.Noile dimensiuni ala marketingului in era informaţionala
3.1 Conceptul de baze de date de marketing
3.2 CEI „4P” AI MARKETINGULUI TRADIŢIONAL VERSUS
CEI „4T” AI MARKETINGULUI AXAT PE BAZE DE DATE
3.2.1 Metodele de gestiune a bazelor de date şi de analiză de marketing
3.3 STRUCTURA BAZELOR DE DATE DE MARKETING
3.3.1 TABELELE CLIENŢI
3.3.2 TABELUL PRODUSE / SERVICII
3.3.3 TABELUL PREŢURI
3.3.4 TABELUL FURNIZORI
3.3.5 TABEL DISTRIBUITORI
3.3.6 TABEL CONCURENŢI
3.3.7 TABELUL FORŢĂ DE VÂNZARE
3.4 TIPURI DE SISTEME INFORMATICE – SUPORT AL
ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING
3.4.1 SISTEMUL INFORMATIC EXECUTIV DE MARKETING
(MARKETING EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM -MKEIS)
3.4.2 SISTEMUL INFORMATIC DE MANAGEMENT AL
                     MARKETINGULUI (MARKETING MANAGEMENT
 INFORMATION SYSTEM,MKMIS)
3.4.3 PRINCIPALELE COMPONENTE ALE UNUI SISTEM DE MARKETING
3.4.4 SISTEMUL-SUPORT AL LUĂRII DECIZIILOR DE
MARKETING (DECISION SUPORT SYSTEM,DSS)
3.4.5 SISTEME INFORMATICE BAZATE PE CUNOŞTINŢE
(KNOWLEDGE BASED SYSTEMS-KBS)
CAPITOLUL IV
4.CONCLUZII
CAPITOLUL V
4. SISTEMUL INFORMAŢIONALE IN CADRUL SC.CWS Hygiene Services
Romania SRL
BIBLIOGRAFIE
92 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu