Studiu Privind Prelevanta Activitatiilor Fizice de Loisir la Personele Adulte

INTRODUCERE    3
CAPITOLUL I    5
FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A LUCRĂRII    5
I.1. Etapele de dezvoltare ale organismului uman pe grupe de vârstă    5
I.2. Acţiunea exerciţiilor fizice asupra organismului uman    12
I.3. Activităţile de loisir – mijloace moderne de cultură fizică    16
I.4. Noţiuni de energogeneză a efortului fizic    25
I.5. Relaţia dintre activităţile fizice de loisir şi variabilele socio-demografice    35
CAPITOLUL II    44
ORGANIZAREA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII    44
II.1. Obiectivele, ipotezele şi  sarcinile cercetării    44
II.2. Metode de cercetare folosite    47
II.3. Prezentarea grupurilor de studiu    55
II.4. Desfăşurarea  experimentului    59
CAPITOLUL  III    61
REZULTATELE CERCETĂRII ŞI  INTERPRETAREA LOR    61
CAPITOLUL  IV    69
CONCLUZII ŞI PROPUNERI    69
BIBLIOGRAFIE    74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu