Studiul asupra utilizarii carburii de siliciu la elaborarea fontelor, cu aplicare in proiectarea tehnologica

Cuprins
Cuprins………………………………………………………………………….pag.2
Introducere………………………………………………………………………pag.5
Rezumat…………………………………………………………………………pag.6
Summary………………………………………………………………………...pag.7
Capitolul I. Studiu privind utilizarea carburii de siliciu la elaborarea
fontelor…….…………………...……………………………………………….pag.8
Carbura de siliciu metalurgica valorificata la elaborarea fontelor in cuptoare electrice
si in cubilou. Generalitati……..………………………………………………...pag.8
Proprietati……………………………………………………………………….pag.11
Utilizarea carburii de siliciu metalurgice la elaborarea fontelor………………..pag.15
Utilizarea carburii de siliciu in cuptoare electrice………………………………pag.17
Utilizarea carburii de siliciu in cubilou…………………………………………pag.20
Calitatea fontelor la utilizarea carburii de siliciu metalurgice………………….pag.23
Stabilirea tehnologiei de elaborare a aliajului…………………………………..pag.26
Comportarea carburii de siliciu la elaborarea fontelor…………………………pag.28
Proprietatile de dezoxidant ale SiC……………………………………………..pag.30
Efectele secundare specifice carburii de siliciu………………………………....pag.30
Mecanismul de actiune a SiC…………………………………………………...pag.32
Capitolul II. Calcule tehnologice.……………………………………………..pag.36
Folosirea metodei Tundish-Cover la elaborarea fontei cu grafit nodular……...pag.36
Oala de nodulizare Tundish-Cover…………………………………………….pag.38
Tratamentul folosit la oala (comparativ)……………………………………….pag.39
Stabilirea procesului de proiectare……………………………………………..pag.41
Studiul comparativ al diferitelor procedee tehnologice posibile de aplicare
 pentru obtinerea prin turnare a piesei date……………………………………pag.41
Elementele procesului tehnologic adoptat,utilajul tehnologic folosit, masini
si utilaje folosite la formare, dezbatere, utilaje folosite la elaborare si
turnare…………………………………………………………………………pag.42
Proiectarea elementelor tehnologice ale garniturii de model………………....pag.43
Stabilirea suprafetelor de separatie…………………………………………...pag.44
Stabilirea inclinarilor la formare……………………………………………...pag.44
Stabilirea adaosurilor tehnologice……………...……………………………..pag.45
Stabilirea adaosurilor de contractie…………………………………………..pag.46
Stabilirea adaosurilor de prelucrare…………………………………………..pag.47
Stabilirea marcilor si a dimensiunilor lor…………………………………….pag.48
Stabilirea locului de amplasare a maselotelor, stabilirea formei si dimensiunilor
 acestora……………………………………………………………………...pag.48
Stabilirea  retelei de alimentare, calculul de dimensionare a acesteia……….pag.49
Confectionarea garniturii de model………………………………………….pag.52
Executarea garniturii de model metalice……………………………………..pag.53
Confectionarea formei si miezurilor…………………………………………pag.55
Elaborarea fontei Fgn 420-12………………………………………………..pag.58
Incarcarea…………………………………………………………………….pag.61
Nodulizarea…………………………………………………………………..pag.62
Bilantul final de siliciu……………………………………………………….pag.64
Turnarea, Dezbaterea si Curatirea……………………………………………pag.65
Dezbaterea pieselor turnate din forma.Evacuarea miezurilor ………………pag.66
Controlul tehnic de calitate si remedierea defectelor………………………..pag.66
Defecte de turnare, metode de remediere indicate…………………………..pag.67
Capitolul III. Probleme economice…..…………………………………….pag.68
Stabilirea pretului de cost……………………………………………………pag.69
Calculul pretului de cost……………………………………………………..pag.69
Calculul consumului si costului de materiale directe
ce revine la o bucata de piesa turnata………………………………………..pag.70
Capitolul IV. Norme de tehnica securitatii si protectia muncii…………….pag.71
Instructiuni de protectie a muncii la prepararea amestecului de
formare si de miez…………………………………………………………...pag.72
Instructiuni de protectie a muncii la elaborare-turnare in
cuptorul cu inductie…………………………………………………………pag.72
Tehnica securitatii muncii privind amplasarea utilajelor,
masinilor si instalatiilor……………………………………………………..pag.73
Bibliografie....................................................................................................pag.74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu