METODE DE DECONTARE INTER SI INTRA BANCARE SI REFLECTREA LOR IN CONTABILITATE

CUPRINS
Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si
                    interbancare
1. 1. Cadrul legal si contabil
1.2. Clasificarea decontarilor
1.3. Societatea de Transfer de Fonduri – STFD TRANSFOND S.A. – pilon al
infrastructurii financiar-bancare din Romania
2. Evidenta si gestionarea decontarilor intra si interbancare
2.1. Aspecte generale privind instrumente  de  plata(documentele)  utilizate
in cadrul decontarilor intra si interbancare
2.2. Sisteme de decontari intra si interbancare
2.2.1. Sistemul de decontare intrabancara
2.2.1.1.Contabilizarea operaţiunilor de transfer credit lei intrabancar
2.2.1.2.Contabilizarea  operaţiunilor  de  decontare  intrabancar  în   baza
instrumentelor de plată de debit - cecuri, cambii, bilete la ordin
2.2.2. Sistemul de decontare interbancara
2.2.2.1. Sistemul Electronic de Plati (SEP)
2.2.2.1.1. Sistemul ReGIS
2.2.2.1.2. Sistemul SENT
2.2.2.1.3. Sistemul  SaFIR
2.2.2.1.4. Contabilizarea operaţiunilor de transfer credit lei interbancar
2.2.2.2. Sistemul de compensare multilaterala a platilor interbancare fara
numerar, pe suport hartie, pe baza neta
2.2.2.2.1. Procesarea instrumentelor de debit  si  controlul  bancar  asupra
instrumentelor de debit la prezentarea acestora spre  incasare  la  unitatea
bancara initiatoare si la plata la unitatea bancara destinatara.
2.2.2.2.2. Fluxul operational si documentar privind decontarea  intrabancara
si interbancara a instrumentelor de debit.
2.2.2.2.3. Contabilizarea operaţiunilor de decontare  interbancara  în  baza
instrumentelor de plată de debit- cecuri, cambii, bilete la ordin
Capitolul II  - Tendinte in evolutia sistemului bancar de decontare
1. Analiza evolutiei  volumului  si  valorii  operatiunilor  procesate  prin
intermediul sistemelor operate de catre STFD TRANSFOND S.A.
2. Concluzii privind implementarea SEP
3. Tendinte in evolutia sistemului bancar de decontare
Pagini 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu