Diagnosticul si riscul de faliment al intreprinderii.studiu caz SC

                                                       CUPRINS
     Cap.1   Elemente  introductive  privind  economia   întreprinderii   în
 dificultate
1.      Definirea întreprinderii…………………………………………...…pag.3
1.    Obiectivele    economice    ale     întreprinderii     în     condiţii
 concurenţiale……………….pag.4
2.           Riscul       şi       incertitudinea       în       activitatea
 întreprinderii………………………pag.5
3.      Definiri ale întreprinderii în dificultate…………………………………….pag.9
4.         Cauzele    dificultăţilor    economico    –    financiare     ale
 întreprinderilor……...pag.10
5.      Tipologia întreprinderilor în dificultate………………………..pag.12
2.       Modalităţi de diagnosticare a întreprinderilor în dificultate
1. Necesitatea şi rolul diagnosticului…………………………………………...pag.14
2. Diagnosticul rentabilităţii………………………………………pag.15
3. Diagnosticul riscului……………………………………………….pag.19
4. Diagnosticul financiar – patrimonial………………………………………..pag.20
5. Diagnosticul corelaţiei fond  de  rulment  –  necesar  fond  de  rulment.
 Trezoreria netă……………………………………………………………………….pag.21
6. Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţii firmei…………………...pag.23
7.   Valenţe   ale   diagnosticului   în   dificultate    şi    restricţiile
 sale…………………pag.24
3.       Strategii şi politici de redresare şi dinamizare a activităţii
1. Strategii economice de redresare şi  revitalizare  a  activităţii  pentru
 întreprinderile româneşti……………………………………………………...pag.24
      Cap.2  Prezentarea societăţii S.C “ SABEX DESIGN “ S.R.L LUDUŞ
 2.1        Istoricul firmei………………………………………………………………….pag.30
 2.2        Instrumente şi metodele de  analiză  financiară  a  riscului  de
 faliment…………pag.33
 2.3          Analiza   Swot.   Metoda   de   diagnostic   global.    Metode
 derivate……………….pag.35
     Cap. 3   Studiu de caz efectuat la firma S.C “ SABEX DESIGN “
                                       S.R.L LUDUŞ
 1. Analiza propriu zisă:
• Structura patrimonială……………………………………………………………pag.40
• Contul de rezultate………………………………………………………………...pag.43
• Analiza structurii financiare……………………………………………………....pag.47
• Analiza situaţiei financiare………………………………………………………..pag.49
• Analiza echilibrului financiar……………………………………………………..pag.53
• Riscul de faliment cu funcţia “ Altman “…………………………………………pag.55
     Cap. 4      Concluzii şi recomandări………………………………….……….pag.57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu