AUDITUL SISTEMULUI INFORMATIC LA SC SRL

CUPRINS :
INTRODUCERE…………………………………………………………………2
CAPITOLUL I: AUDITUL INFORMATIC – NOŢIUNI TEORETICE………….4
1.1 AUDITUL SCURT ISTORIC………………………………………………………………...4
1.2 AUDITUL SISTEMULUI INFORMATIC – ROL , PAŞII PROCESULUI DE AUDIT, AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE FOLOSIRII SISTEMULUI INFORMATIC.................5
1.3 AUDITORII SISTEMELOR INFORMATICE…………………………………………..…..9
1.4 CONTROLUL  SISTEMULUI  INFORMATIC………………………………………….…11
CAPITOLUL II: DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC IMPLEMENTAT DE SC PIROUX INDUSTRIE ROMÂNIA SRL.................................................13
CAPITOLUL III:  STUDIU DE CAZ .  AUDITAREA SISTEMULUI INFORMATIC IMPLEMENTAT DE SC PIROUX INDUSTRIE ROMÂNIA SRL………………………………………………………………………………..18
3.1 AUDITUL SISTEMULUI INFORMATIC…………………………………………………18
3.2 RAPORT DE AUDIT ……….. ……………………………………………………………..29
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI………………………………………………31
CONTRIBUŢII PERSONALE ………………………………………………….33
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………….34

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu