Asigurarea Calitatii Marfurilor Alimentare in Corelatie cu Cerintele Comertului International

                                   CUPRINS
Introducere………………………………………………………………………………………………..4
Capitol 1. Dinamica producţiei şi comerţului internaţional cu mărfuri
           alimentare…………………6
   1. Caracterizarea pieţei mărfurilor alimentare : probleme alimentare pe
   2. plan internaţional şi evoluţia lor în ţările
      dezvoltate…………………………………....6
        1.2 Piaţa internaţională a cerealelor…………………………………………………...…….11
        1.3 Piaţa internaţională a vinurilor…………………………………………………………..14
        1.4    Producţia    şi    comercializarea    cărnii     pe     piaţa
      internaţională……………………………18
Capitol 2. Cadrul legislativ al comerţului internaţional cu mărfuri
             alimentare…………………….25
        2.1 Recomandări şi coduri de utilizare Codex
      Alimentarius…………………………….....25
                 2.2 Legislaţii naţionale în domeniul igienei produselor
alimentare………………………..28
         2.3 Asigurarea inocuităţii alimentelor  prin  aplicarea  HACCP  la
          nivel microeconomic….31
        4. Standardizarea internaţională în domeniul produselor
           alimentare…………………..35
Capitol 3. Asigurarea calităţii mărfurilor alimentare o cerinţă actuală a
             pieţei……………………..39
3 Controlul calităţii mărfurilor alimentare de export –import…………………………..39
4 Concepte şi ipostaze ale calităţii aplicabile mărfurilor alimentare
                pe plan     internaţional…………………………………………………………….40
           3.1.2 Metodologia modernă de determinare a  calităţii  mărfurilor
              alimentare………...43
7   Rolul   statisticii   în   procesul   de   îmbunătăţire    continuă    a
      calităţii……………………….45
8 Asigurarea calităţii cărnii şi vinului……………………………………………………...46
Capitol 4. Rolul consumatorului în relaţie cu modalităţile de asigurare a
             calităţii………………..…50
        4.1       Organizaţia        internă        privind        protecţia
      consumatorului……………………………….....50
                    4.2     Protecţia     consumatorului      de      bunuri
alimentare…………………………………………55
          4.2.1  Coordonate  ale   calităţii   în   relaţie   cu   protecţia
              consumatorilor
          de produse alimentare…………………………………………………………………....…56
           2. Calitatea factor determinant al  competitivităţii  produselor
              alimentare…………..58
                4.3 Securitatea alimentară ………………………………………………………………….….60
Capitol 5 Studiu de calitate asupra vinului “Jidvei Fetească-
        Regală”………………………………64
                  5.1Caracterizarea  merceologică  generală   a   băuturilor
        alcoolice…………………………65
        5.2 Nomenclatorul calităţii reale a vinurilor………………………………………………..71
        5.3  Determinarea  calităţii  reale  a  vinului   Jidvei   Fetească-
        Regală………………………...72
        5.4  Analiza  calităţii  reale  a   vinului   “   Jidvei   Fetească-
        Regală”…………………………….75
        5.5 Tipuri de falsificări……………………………………………………………………….76
Concluzie……………………………………………………………………………………..…………..81
Bibliografie………………………………………………………………………………………………...84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu