Presiunea fiscala si implicatiile economice si sociale ale acesteia

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE                                                      |pag.|
|.................................................................|01  |
|.................................................................|    |
|......                                                           |    |
|CAPITOLUL I. PRESIUNEA FISCALĂ                                   |pag.|
|.................................................................|03  |
|.......................                                          |    |
|1.1. Delimitări conceptuale                                      |pag.|
|.................................................................|03  |
|.......................................................          |    |
|1.2. Unghiuri de abordare şi de analiză a presiunii fiscale      |pag.|
|...............................................................  |05  |
|1.2.1. Presiunea fiscală la nivel naţional                       |pag.|
|.................................................................|05  |
|...............                                                  |    |
|1.2.2. Presiunea fiscală individuală                             |pag.|
|.................................................................|06  |
|.........................                                        |    |
|1.2.3. Presiunea fiscală la nivelul agentului economic           |pag.|
|.......................................................          |07  |
|1.2.4. Factori de influenţă şi efecte ale creşterii presiunii    |pag.|
|fiscale ...................................                      |08  |
|1.3. Presiunea fiscală – implicaţii economico-sociale            |pag.|
|.................................................................|09  |
|......                                                           |    |
|CAPITOLUL II. PÂRGHIILE POLITICII FISCALE ŞI BUGETARE            |pag.|
|............................                                     |11  |
|2.1. Politica fiscală şi bugetară                                |pag.|
|.................................................................|11  |
|.................................................                |    |
|2.2. Funcţiile impozitelor – fiscală, socială, reglatoare        |pag.|
|.................................................................|12  |
|....                                                             |    |
|2.3. Pârghiile şi principiile politicii fiscale                  |pag.|
|.................................................................|14  |
|...........................                                      |    |
|2.4. Politica fiscală ca modalitate de atenuare a ciclurilor     |pag.|
|economice .........................................              |15  |
|2.5. Creşterea economică şi posibilităţi de acţiune a politicii  |pag.|
|fiscale                                    în scopul relansării  |19  |
|economice                                                        |    |
|.................................................................|    |
|.................................................                |    |
|CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. EFECTELE PRESIUNII FISCALE   ASUPRA|pag.|
|ECONOMIEI ŞI SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI                                |24  |
|........................................................         |    |
|3.1. Relansarea creşterii economice în România                   |pag.|
|.................................................................|24  |
|................                                                 |    |
|3.2. Evoluţia presiunii fiscale în perioada 2000-2008            |pag.|
|.................................................................|32  |
|......                                                           |    |
|3.3. Presiunea fiscală şi creşterea economică în România         |pag.|
|................................................................ |37  |
|3.4. Presiunea fiscală şi ponderea sectorului public în economie |pag.|
|..................................................               |39  |
|3.5. Rolul politicii fiscale în realizarea convergenţei nominale |pag.|
|cu ţările UE .............................                       |42  |
|CONCLUZII                                                        |pag.|
|.................................................................|47  |
|.................................................................|    |
|...............                                                  |    |
|BIBLIOGRAFIE                                                     |pag.|
|.................................................................|50  |
|.................................................................|    |
|.......                                                          |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu