Evaluarea Riscurilor Specifice in Sectorul de Competenta al ISU Vaslui

Cuprins I
Table of contents III
Lista figurilor V
Lista tabelelor V
Glosar de termeni 1
Rezumat 6
Summary 7
Introducere 8
Capitolul 1 Evaluarea riscului. Tipuri şi factori de risc. 11
1.1. Percepţia riscului 11
1.2. Definirea pragului de risc acceptabil. Matricea riscului 13
1.3. Tipuri de risc şi factori de risc 15
1.4. Identificarea factorilor de risc în procesul muncii 20
Capitolul 2 Managementul riscurilor teritoriale 24
2.1. Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial 24
2.2. Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă 25
2.2.1. Analiza riscurilor naturale 26
2.2.2. Analiza riscurilor tehnologice 26
2.2.3. Analiza riscurilor biologice 27
2.2.4. Analiza riscurilor de incendiu 28
2.2.5. Analiza riscurilor sociale 28
2.2.6. Analiza altor tipuri de riscuri 28
2.3. Managementul riscurilor de incendiu 29
2.3.1. Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc 30
2.3.2. Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului 30
2.3.3. Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru 30
2.3.4. Identificarea pericolelor de incendiu 31
2.3.5. Identificarea riscurilor de incendiu 33
2.3.6. Evaluarea riscurilor de incendiu 35
2.3.7. Controlul riscurilor de incendiu 36
2.3.8. Monitorizarea riscului de incendiu 37
2.3.9. Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu 37
Capitolul 3 – Prezentarea judeţului Vaslui 40
3.1. Amplasare geografică şi relief 40
3.1.1. Prezentare generală 40
3.1.2. Aşezare geografică 40
3.1.3. Suprafaţă 41
3.1.4. Utilizarea terenului 41
3.1.5. Relief şi geologie 41
3.2. Caracteristici climatice 43
3.3. Reţea hidrografică 44
3.4. Populaţie 47
3.4.1. Date demografice 47
3.4.2. Aşezări umane 47
3.5. Căi de transport 48
3.5.1. Infrastructura rutieră 48
3.5.2. Infrastructura feroviară 49
3.5.3. Transportul public 49
3.5.4. Reţea de gaze 49
3.6. Dezvoltare economică 50
3.6.1. Resurse naturale 50
3.6.2. Resurse minerale 50
3.6.3. Economia judeţului 50
3.6.4. Ramuri Industriale 51
3.6.5. Principalele centre de atracţie 51
3.7. Infrastructuri locale 52
3.7.1. Instituţii publice 52
3.7.2. Reţele de utilităţi 53
Capitolul 4 – Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă în judeţului Vaslui 59
4.1. Analiza riscurilor naturale 59
4.1.1. Fenomene meteorologice periculoase 59
4.1.2. Incendii de pădure 61
4.1.3. Înzăpezirile 61
4.1.4. Fenomene distructive de origine geologică 62
4.2. Analiza riscurilor tehnologice 65
4.2.1. Accidente industriale 65
4.2.2. Riscuri de transport şi depozitare produse periculoase 66
4.2.3. Accidente nucleare 68
4.3. Analiza riscurilor biologice 69
4.4. Analiza riscului de incendiu 71
Capitolul 5 Riscul de incendiu 76
5.1. Elemente generale 76
5.2. Analiza statistică a riscului de incendiu pentru judeţul Vaslui: 78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu