MIXUL DE MARKETING LA ROMPETROL RAFINARIE

CUPRINS
              MIXUL DE MARKETING LA S.C ROMPETROL RAFINĂRIE SA
Capitolul 1
Importata şi rolul marketingului în activitatea firmei
      1.1.Rolul,funcţiile şi domeniile aplicării marketingului
      1.2.Din activitatea compartimentului de marketing
      1.3.Tipuri de structuri organizaţionale
      1.4.Elaborarea şi înfăptuirea unui program de marketing
Capitolul 2
Elementele mixului de marketing al firmei
      2.1. Politica de produs
      2.2. Politica de preţ
      2.3. Politica de distribuţie
      2.4. Politica de promovare
Capitolul 3
Studiu de caz Mixul de marketing la SC ROMPETROL RAFINĂRIE SA
      3.1. Elemente de identificare a S.C ROMPETROL RAFINĂRIE SA
      3.2. Istoricul firmei S.C ROMPETROL RAFINĂRIE SA
      3.3. Mediul intern al firmei SC ROMPETROL RAFINĂRIE SA
      3.4. Mediul extern al întreprinderii SC ROMPETROL RAFINĂRIE SA
             3.4.1. Micromediul
             3.4.2. Macromediul
      3.5. Structura mixului de marketing la S.C ROMPETROL RAFINĂRIE SA
             3.5.1. Politica de produs
            3.5.2. Politica de preţ
             3.5.3. Politica de distribuţie
             3.5.4. Politica de promovare
      3.6. Piaţa şi concurenţii
      3.7. Prezentarea unor proiecte ale SC ROMPETROL RAFINĂRIE SA
             3.7.1. Proiectul CNVM privind obligativitatea ofertelor publice
              3.7.2 Summer Internship 2009
              3.7.3 Rompetrol Rafinare îşi consolidează activităţile
              3.7.4.Rompetrol Rafinare a derulat campania “Împreună pentru o
   planetă sănătoasă”
   Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu