PRACTICI ANTICONCURENTIALE IN CONDITII DE CRIZA ECONOMICO-FINANCIARA SC SRL

CUPRINS
INTRODUCERE    1
1. CRIZA ECONOMICĂ FINANCIARĂ 2008 - PREZENT DESCRIERE    2
1.1 CRIZA ECONOMICĂ ŞI FINACIARĂ    2
1.2  ÎNTOARCEREA ECONOMIEI DECLINULUI    5
1.2.1 Ce este economia declinului?    5
1.2.2 Ce e de făcut: măsurile de urgenţă    7
1.2.3 Reforma financiară    11
1.3 CRIZA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ. CAUZE ŞI CE TREBUIE FĂCUT    12
1.4 CRIZA FINANCIARĂ ŞI ECONOMIA ROMÂNIEI    14
1.4.1 Ţintirea inflaţiei şi criza financiară    18
1.4.2 Intervenţiile valutare    19
2 PREZENTARE SC BAUMAX ROMÂNIA SRL    20
2.1 PROFILUL GRUPULUI BAUMAX    20
2.2  BAUMAX ÎN EUROPA    20
2.3 BAUMAX ÎN ROMÂNIA    21
2.4 SCURT ISTORIC    22
2.5 PRINCIPIILE BAUMAX    24
2.6 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII    25
2.7 TACTICI ŞI OBIECTIVE    28
3.PRACTICI ANTICONCURENŢIALE DE PREŢ    31
3.1. CONCURENŢA ECONOMICĂ.PRACTICI  ANTICONCURENŢIALE    31
3.2 INSŢITUŢIILE COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CONCURENŢEI  ECONOMICE    35
3.3 PRACTICI  ANTICONCURENŢIALE    38
3.4. CONCEPTE CHEIE    38
3.5 DECIZIA DE PREŢ LA NIVEL MICRO ŞI MACROECONOMIC    39
4. PLAN DE AFACERI    51
4.1 DATE DE IDENTIFICARE    51
4.2 DESCRIEREA FIRMEI    51
4.3 PREZENTARE PRODUSE ŞI SERVICII    53
4.4 ANALIZA PIEŢEI    56
4.4.1 TENDINŢELE PIEŢEI    56
4.4.2 Stabilirea şi evoluţia preţurilor    60
4.4.3 Studiu comparativ pe piaţa de retail    61
4.5 ANALIZA SWOT    66
4.6 OBIECTIVE    67
5. CONCLUZII,  PROPUNERI    74
5.1 CONCLUZII    74
BIBLIOGRAFIE    76
ANEXE    78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu