RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE IN CADRUL UNEI FIRMEI

CUPRINS    4
Introducere    5
CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI.........................................................................6
                        1.1 Prezentarea  S.c. Bilardi  product s.r.l    6
                             1.2. Structura organizatorică a s.c. bilardi  product s.r.l................................................................7
                             1.3. prezentarea activităţilor curente...................................................................................................8
                             1.4. analiza financiară................................................................................................................................10
                       
CAPITOLUL  2 analiza posturilor la s.c. bilardi product s.r.l.    12
                               2.1.    etapele evaluării posturilor     16
                               2.2      metodologia de evaluare a postului de director economic     17
                               2.3     metodologia de evaluare a postului de gestionar    18
                               2.4     fisele  posturilor de direcrtor economic şi gestionar     21
CAPITOLUL  3 recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul firmei s.c. bilardi product s.r.l.    30
                              3.1   avantajele şi dezavantajele recrutării din interiorul şi exteriorul organizaţiei    32
                              3. 2  aspecte  teoretice privind selecţia resurselor umane     34
                              3.3   studiul de caz privind recrutarea în cadrul firmei s.c. bilardi  product s.r.l.     44
                              3.4   studiul de caz privind selecţia resurselor umane în cadrul s.c.bilardi product s.r.l.    45
CAPITOLUL  4 calitatea resurselor umane în cadrul s.c. bilardi product s.r.l.    ................…50
      CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………………………………………………....63
BIBLIOGRAFIE...............................................................................................................................................66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu