INTOCMIREA SI EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI CINEGETIC x

                                  CUPRINS :
CAP. I   ASPECTE  GENERALE  PRIVIND  INSPECTORATUL            TERITORIAL  DE
REGIM SILVIC SI CINEGETIC VALCEA...………1
      1.1.  Prezentarea  Inspectoratului  Teritorial  de  Regim  Silvic   si
Cinegetic Valcea…………………………………………………….……………..1
      1.2. Structura organizatorica a Inspectoratului  Teritorial  de  Regim
Silvic si Cinegetic Valcea …………………………………………..…………...7
CAP.II       INSTITUTIILE       PUBLICE       SI       ORDONATORII        DE
CRESITE…………………………………………...…………………….22
      2.1.Organizarea sistemului institutiilor publice ………………………22
      2.2. Ordonatorii de credite, definire si atributii…………….…………27
CAP.III PROCESUL BEGETAR ……………………………………….31
      3.1.Principiile, regulile si etapele procesului bugetar…………….…31
            3.1.1. Principiile si regulile  procesului bugetar……………….31
            3.1.2. Etapele procesului bugetar………………………………...35
       3.2.Principile  finantari  bugetare  si  sursele  de  finantare   ale
institutiilor publice………………………………………………………………40
      3.3.Procesul bugetar – clasificatia bugetara…………………………44
            3.3.1.Clasificatia functionala………………………………….…45
            3.3.2.Clasificatia economica………………………….……….…48
CAP.IV CONTABILITATEA EXECUTIEI  BUGETULUI  DE  VENITURI  SI  CHELTUIELI  LA
INSPECTOTARUL TERITORIAL DE  REGIM SILVIC SI CINEGETIC VALCEA……………………………56
       4.1.  Reguli  privind  conducerea  contabilitatii   la   institutiile
publice………………………………………………………………………….…56
      4.2. Documete specifice institutiilor publice…………………………..60
      4.3.Deschiderea si repartizarea de credite ……………………………62
      4.4.Contabilitatea Cheltuielilor la Inspectoratul Teritorial de  Regim
Silvic si Cinegetic Valcea……………………………………………………….65
      4.5.Lucrarile contabile la inchiderea execitiului financiar …………72
            4.5.1.Inventarierea patrimoniului institutiilor publice………..72
              4.5.2.Structura   situatilor   financiare   la   institutiilor
publice.….73
      CUNCLUZII SI RECOMANDARI……………………………….7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu