Elaborarea bugetului la SC

CUPRINS
1. planificarea financiară a întreprinderii…………………..    5
   1.1. Rolul, conţinutul şi instrumentele planificării  financiare..……………..
   5
   1.2. Elaborarea planului financiar (de finanţare)……….……………………   6
   1.3.  Elaborarea  bugetelor  anuale  de  exploatare  şi  a  bugetului  de
   investiţii…   7
   1.4. Elaborarea bugetului de trezorerie, a bilanţului şi  a  contului  de
   rezultate
      previzionate………………………………………………………………   8
2. sistemul de bugete al firmei………………………….………….   17
   2.1. Principii în elaborarea sistemului bugetar…………………………… 17
   2.2. Periodicitatea elaborării bugetelor……………………………………     18
   2.3. Trucuri pentru elaborarea bugetelor…………………………………      19
   2.4. Etape în elaborarea bugetelor………………………………………..  22
   2.5. Bugetul vânzărilor……………………………………………………..  23
   2.6. Bugetul producţiei……………………………………………………..  26
   2.7. Bugetul activităţilor
   administrative........................................................
   33
3. Procesul de bugetare…………..……………………..…………… 41
   3.1. Întocmirea bugetelor…………….……………………………………. 41
   3.2. Comportamentul uman şi procesul de bugetare.……………………..     41
   3.3. Sisteme de bugetare………………………………………………….   43
   3.4. Bugetul principal al firmei…………………………………………..   46
4. studiu de caz – Întocmirea bugetului la s.c. FLANCO
   international s.r.l…………………………………………………    54
   4.1. Date de identificare ale S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L.....    54
   4.2. Prezentarea firmei……………………………………………………    54
   4.3.                 Magazinele                 Flanco                 în
   ţară......................................................................
      55
   4.4.            Serviciul            de            relaţii             cu
   clienţii.................................................................
   56
   4.5.                             Sistemul                              de
   rate......................................................................
   ...............     56
   4.6. Realizarea bugetului pe perioada 2009-2013…………………………. 58
       4.6.1. Pregătirea bugetului…………………………………………….    58
       4.6.2. Întocmirea efectivă a bugetelor……………………………….   62
Concluzii……………………………………………………………………….. 70
Bibliografie……………………………………………………………….…….     72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu