CONTABILITATEA SI GESTIUNEA STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE LA SC

CUPRINS
    CAP. 1. ORGANIZAREA APROVIZIONÃRII, RECEPŢIEI ŞI DEPOZITÃRII  STOCURILOR
DE            MATERII             PRIME             ŞI             MATERIALE
CONSUMABILE...............................................................……
…………….pag 5
              1.1. STABILIREA NECESARULUI  DE  MATERII  PRIME  ŞI  MATERIALE
CONSUMABILE……………………………………………..pag 5
              1.2. SURSELE  DE  APROVIZIONARE  ŞI  CONTACTARE  A  MATERIILOR
PRIME ŞI MATERIALELOR……………………………………………………..……..pag 6
              1.3. RECEPŢIONAREA ŞI DEPOZITAREA STOCURILOR DE MATERII  PRIME
ŞI MATERIALE……………………...……………………………...………..…pag 8
                1.4.   EVALUAREA   STOCURILOR   DE    MATERII    PRIME    ŞI
MATERIALE………………...………………………………….…………....pag 9
    CAP. 2.  ORGANIZAREA  CONTABILITÃŢII  STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME  ŞI
MATERIALE CONSUMABILE………………………….……………………………….pag 12
              2.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME  ŞI
MATERIALE……………………………………...…….…………………..pag 12
              2.2. OBIECTIVELE CONTABILITÃŢII STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME
ŞI MATERIALE………………………………………………………..…….pag 15
              2.3 CONTABILITATEA SINTETICÃ A STOCURILOR DE MATERII PRIME  ŞI
MATERIALE……………………………………..…………………..…….pag 15
              2.4. EVIDENŢA OPERATIVà A  STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME  ŞI
MATERIALE………………………………………..………….………..pag 18
              2.5. CONTABILITATEA ANALITICÃ A STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME
ŞI MATERIALE…………………………………...……………………...……pag 19
     CAP.  3.  CONTABILITATEA  STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME  ŞI  MATERIALE
CONSUMABILE…………………….……..………...…..pag 23
          3.1.  CONTABILITATEA  INTRÃRII  STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME  ŞI
MATERIALE CONSUMABILE…………………………..…………….…………………pag 23
              3.1.1. DOCUMENTELE FOLOSITE LA INTRAREA STOCURILOR DE  MATERII
PRIME ŞI MATERIALE…………………………….……………………………...…..pag 23
                3.1.2   CONTABILITATEA   INTRÃRII   MATERIILOR   PRIME    ŞI
MATERIALELOR DE LA FURNIZORI………………………………………………………………....pag 26
              3.1.3 CONTABILITATEA  MATERIILOR  PRIME  ŞI  MATERIALELOR  DIN
PRODUCŢIE              PROPRIE              DESTINATE              OBŢINERII
MOBILEI………………….……………………………………………..….pag 27
                 3.1.4    CONTABILITATEA    MATERIALELOR    ÎN    CURS    DE
APROVIZIONARE……………………………………………….…………pag 28
              3.1.5 CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME ŞI  MATERIALELOR  AFLATE
LA TERŢI……………………………………………………………...………...pag 29
                   3.1.6      CONTABILITATEA      ALTOR      INTRÃRI      DE
MATERIALE…………………………………………………………….….pag 30
          3.2  CONTABILITATEA  IEŞIRII  STOCURILOR  DE  MATERII   PRIME   ŞI
MATERIALE CONSUMABILE…………………...…………………….…pag 30
              3.2.1. DOCUMENTELE  UTILIZATE  PENTRU  IEŞIREA  STOCURILOR  DE
MATERII PRIME ŞI MATERIALE……………………………………...…………………….…..pag 30
              3.2.2. CONTABILITATEA IEŞIRII MATERIALELOR  PENTRU  CONSUM  ÎN
PRODUCŢIE……………………………………………………………..….pag 31
              3.2.3. CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME  ŞI  MATERIALELOR  DATE
SPRE PRELUCRARE LA TERŢI………………………………………….………………………...…..pag 33
                       3.2.4.          CONTABILITATEA           MATERIALELOR
INVENTARIATE…………………………………………………..….…...pag 33
                   3.2.5.      CONTABILITATEA      ALTOR      IEŞIRI      DE
MATERIALE…………………………………………………………….….pag 36
     CAP.  4.  PREZENTAREA  GENERALà A  UNITĂŢII  S.C.  SIMEX  S.A.  ŞIMLEU
SILVANIEI. MONOGRAFIE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME  ŞI
MATERIALE           CONSUMABILE           LA           S.C.            SIMEX
S.A………………………………………………...……..…………….…...pag 37
         4.1.  PREZENTAREA  GENERALà A  UNITÃŢII  S.C.  SIMEX  S.A.  ŞIMLEU
SILVANIEI……………………………………………..………….……….pag 37
              4.1.1.  PREZENTAREA  GENERALà A  SOCIETÃŢII.  SCURT  ISTORIC.
ACTUL DE CONSTITUIRE ŞI FORMA JURIDICÃ………………………………………………………….……....pag 37
                      4.1.2.         OBIECTUL         DE         ACTIVITATE.
PIAŢA………………………………………………………………………pag 39
                     4.1.3.        STRUCTURA        ORGANIZATORICà        A
SOCIETÃŢII……………………………………………………….……….pag 40
         4.2. MONOGRAFIE  PRIVIND  CONTABILITATEA  INTRÃRILOR  ŞI  IEŞIRILOR
STOCURILOR  DE  MATERII  PRIME  ŞI  MATERIALE  CONSUMABILE  LA  S.C.   SIMEX
S.A………………………………...…………………………………….…...pag 42
    CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………….……...pag 48
    BIBLIOGRAFIE……………………………...………………….……….pag 51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu