Controlul activitatii economice a societatilor comerciale

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
................................................. 4
CAPITOLUL     I.     Consideraţii     generale      privind      societăţile
comerciale..................................................................
............................................................. 6
1.1.         Apariţia         şi         reglementările         societăţilor
comerciale........................................................ 6
1.2.    Noţiunea    şi     caracterele     juridice     ale     societăţilor
comerciale........................................ 9
1.3.                  Forme                   de                   societăţi
comerciale..................................................................
.................... 11
                  1.3.1.       Societăţi       în       nume        colectiv
(S.N.C.).......................................................      .......
12
                 1.3.2.      Societăţi       în       comandită       simplă
(S.C.S.)........................................................... 13
                     1.3.3.          Societăţi          pe           acţiuni
(S.A.)......................................................................
.......... 14
               1.3.4.     Societatea     în     comandită     pe     acţiuni
(S.C.A.).................................................. 16
                1.3.5.      Societatea      cu      răspundere      limitată
(S.R.L.).................................................... 17
1.4.            Clasificarea             societăţilor             comerciale
............................................................................
.. 18
           1.4.1.    Societăţi    de    persoane     şi     societăţi     de
capitaluri............................................ 19
        1.4.2. Societăţi cu răspundere limitată şi societăţi  cu  răspundere
nelimitată.... 20
          1.4.3.   Societăţi   cu   părţi   sociale    şi    societăţi    pe
acţiuni........................................... 20
          1.4.4.   Societăţi    emitente    de    valori    imobiliare    şi
neemitente................................ 21
        1.4.5. Societăţi cu capital românesc  şi  societăţi  cu  participare
străină............... 21
CAPITOLUL   II.   Controlul   activităţii    economice    a     societăţilor
comerciale..................................................................
.............................................................. 22
2.1.  Funcţionarea   societăţilor   comerciale   -   Organele   societăţilor
comerciale…..…… 22
                 2.1.1.            Adunarea            generală            a
acţionarilor................................................................
... 23
          2.1.2.     Auditul     financiar,      auditul      intern      şi
cenzorii.................................................. 35
2.2.                                                              Registrele
contabile...................................................................
....................................... 49
2.3.                 Formele                 de                 înregistrare
contabilă...................................................................
............... 59
CAPITOLUL                  III.                  Studiu                   de
caz.........................................................................
.............. 70
Concluzii...................................................................
................................................................ 77
Bibliografie................................................................
............................................................... 80
Anexe.......................................................................
................................................................. 82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu