ROL SI IMPORTANTA IN OPTIMIZAREA COSTULUI FISCAL AL UNEI SOCIETATI COMERCIALE

CUPRINS
Introducere.................................................................
....................................................................
Capitolul
I...........................................................................
...........................................................
Cadrul            teoretic            şi            conceptual            al
auditului...................................................................
....................
1.                               Concepte                                de
   bază.....................................................................
   ........................
                                                              1.1.Definiţia
   auditului....................................................
      1.2.Postulatele care fundamentează auditul
      1.3.Principalele concepte de audit
2.     Normalizarea auditului
      2.1.Abordarea generală a auditului
      2.2.Normalizarea internaţională a auditului
      2.3.Normalizarea naţională a auditului
3.                                    Etica                               în
audit.......................................................................
...................................
      3.1.Conceptul de etică şi obiectivele eticii
      3.2.Principiile etice
      3.3.Nevoia de etică
      3.4.Dilema etică
      3.5.Reguli de conduită
            3.5.1. Integritate şi obiectivitate
            3.5.2. Competenţă profesională
            3.5.3. Confidenţialitate
            3.5.4. Reguli legate de practica fiscală
            3.5.5. Publicitatea
            3.5.6. Independenţa
            3.5.7. Onorarii şi comisioane
4.      Documentaţia în audit
5.      Riscurile de audit
6.      Etapele misiunii de audit
      6.1. Acceptarea misiunii de audit
      6.2. Planificarea misiunii de audit
      6.3. Evaluarea controlului intern
      6.4. Controlul conturilor
Concluzii...................................................................
.....................................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu