Managementul riscurilor la o cooperativa de credit

                                C U P R I N S
  CAP.  I  Prezentarea Băncii Cooperatiste Centrocoop ………………………. 5
  Subcap. 1   Date generale ……………………………………………………….. 5
 Subcap. 2   Organele de conducere ale băncii cooperatiste……………………… 6
 Subcap. 3   Structura organizatorică a băncii cooperatiste ……………………… 8
 Subcap. 4    Comitete de lucru ale băncii cooperatiste…………………………… 9
CAP.  II   Administrarea   riscurilor   semnificative   în   cadrul   Băncii
Cooperatiste Centrocoop……………………………………………………………………….. 13
Subcap.  1   Cadrul general…………………………………………………….... ..13
Subcap.  2   Definirea riscurilor semnificative…………………………………… 13
Subcap.   3    Organizarea   procesului   de   administrare   a   riscurilor
semnificative în cadrul băncii cooperatiste …………………………………………………………14
Subcap.   4   Atributii  si  responsabilitati  în  administrarea  riscurilor
semnificative...15
Subcap. 5 Fluxul informational in  procesul  de  administrare  a  riscurilor
semnificative……………………………………………………………………… 17
CAP. III   Riscul de credit-politici si proceduri de administrare……………. 18
Subcap.  1   Caracteristici generale si  politici  de  administrare…………………..
18
Subcap. 2 Proceduri de administrare a riscului de credit la  nivelul  băncii
cooperatiste ………………………………………………………………………...................... 20
CAP. IV  Riscul de piaţă-politici si proceduri de administrare……………….. 32
Subcap.  1   Caracteristici generale si politici de administrare…………………… 32
Subcap. 2 Proceduri de administrare a riscului de piata la  nivelul   băncii
    cooperatiste ……………………………………………………………………..… 33
CAP.  V   Riscul de lichiditate-politici si  proceduri  de  administrare…………
34
Subcap.  1  Caracteristici generale si politici de administrare…………………… 34
Subcap. 2 Proceduri de administrare a riscului  de  lichiditate  la  nivelul
băncii cooperatiste …………………………………………………………………….…. 36
CAP. VI   Riscul operational-politici si  proceduri  de  administrare……….…..
38
Subcap.  1  Caracteristici generale si politici de administrare………………….… 38
Subcap. 2 Proceduri  de  administrare  a  riscului  operational  la  nivelul
băncii cooperatiste ……………………………………………………………………….. 41
Subcap.     3     Riscul    juridic,    politici     si     proceduri     de
administrare……..………….... 50
CAP. VII   Riscul reputaţional….………………………………………………. 53
Subcap.  1  Caracteristici generale si politici  de  administrare……….…………...
53
Subcap. 2 Proceduri de  administrare  a  riscului  reputational  la  nivelul
băncii cooperatiste ……………………………………………………………………….. 53
CAP. VIII Analiza riscurilor semnificative şi  masurile  intreprinse  pentru
administrarea acestora la 31 martie  2009 la Banca  Cooperatistă  Centrocoop
…………………………………………………………………………………….. 56
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………. 64
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu