GESTIUNEA CLIENTILOR LA SC.ON GAZ

CUPRINS
1.      Noţiuni      generale       privind       gestiunea       clienţilor
...............................................................    5
      1.1.        Conţinutul        şi         obiectivele         gestiunii
clienţilor.................................................. 7
      1.2.            Rolul            compartimentului             „credit-
client”.........................................................   9
2.                           Politica                           creditului
client.....................................................................
.........................   11
      2.1.   Rolul,   etapele   şi   componentele    politicii    creditului
client............................     11
           2.1.1.                                                  Perioada
      creditului.............................................................
      .......... 13
           2.1.2.                                                   Rabatul
      (discountul)...........................................................
      .......... 14
           2.1.3.      Standardele      creditului       şi       calitatea
      clientului................................   14
           2.1.4.                                                  Politica
      încasării..............................................................
      ..............   19
           2.1.5.                    Volumul                    creditului-
      client..............................................................
      21
      2.2.          Instrumentele          de           acordare           a
creditului........................................................ 21
      2.3.           Mijloace            de            încasare            a
creanţelor.................................................................
22
3. Componentele gestiunii clienţilor şi instrumente utilizate în acordarea
                                                                  creditului
clienţi.....................................................................
....................................   25
      3.1.                      Componentele                       gestiunii
clienţilor...............................................................
25
      3.2.   Recuperarea    creanţelor,    factoring-ul    şi    compensarea
datoriilor..................      27
      3.3.      Fundamentarea       deciziei       de       gestiune       a
clienţilor.........................................     30
      3.4.               Urmărirea               şi                controlul
clienţilor..................................................................
      32
      3.5.      Gestiunea      riscului      valutar      a       creanţelor
valută.............................................     35
           3.5.1.       Definirea       şi        măsurarea        riscului
      valutar.........................................  35
           3.5.2.    Modalităţi    de    acoperire    împotriva    riscului
      valutar.......................    36
4.     Creanţele     client     –     utilizări      de      disponibilităţi
băneşti..................................................    38
      4.1.             Abordări             conceptuale              privind
creanţele......................................................    38
           4.1.1.           Definirea            şi            clasificarea
           creanţelor...............................................    38
           4.1.2. Definirea creanţelor rezultate în tranzacţiile comerciale
                 cu
           străinătatea.....................................................
           ........................    39
      4.2.   Obiectivele    şi    factorii    care    determină    evaluarea
creanţelor........................     39
           4.2.1.            Obiective             în             evaluarea
      creanţelor.................................................. 39
           4.2.2.       Factorii       care       determină       evaluarea
      creanţelor................................   40
      4.3.                                                         Evaluarea
creanţelor..................................................................
..................     40
           4.3.1.            Evaluarea            creanţelor             în
      lei............................................................    41
           4.3.2.            Evaluarea            creanţelor             în
      devize.....................................................  43
5.  Studiu  de  caz  privind  gestiunea  clienţilor   la   S.C.   E.ON   GAZ
S.A............................   45
      5.1.                                                       Prezentarea
firmei......................................................................
.................      45
      5.2.
Istoric.....................................................................
.....................................  45
      5.3. Cadrul legislativ privind desfăşurarea activităţii
        S.C.                 E.ON                 GAZ                  S.A.
România...................................................................
46
      5.4.      Elemente      generale      privind      activitatea      cu
clienţii........................................  47
      5.5.    Documente    necesare    în    relaţia     cu     E.ON     Gaz
România..............................  49
      5.6.       Evidenţa        clienţilor        pe        grupe        de
importanţă................................................   50
      5.7. Analiza organizării  activităţii  de  gestiune  a  clienţilor  în
cadrul firmei......    51
      5.8.                Analiza                politicii                de
credit......................................................................
......      52
Concluzii...................................................................
....................................................    54
Bibliografie................................................................
.....................................................   56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu