CONCLUZII DE AUDIT INFORAMATIC SI RAPORTARE - STUDIU DE CAZ SC SA

CUPRINS
Introducere....................................................................................................................4
Capitolul 1. Auditul informatic financiar- contabil şi analiza datelor; definire, rol, obiective .      
       1.1. Auditul scurt istoric...............................................................................................5
       1.2. Rolul auditului informatic financiar- contabil.......................................................7
       1.3. Obiectivele auditului informatic financiar- contabil..............................................9
       1.4. Analiza datelor în audit. Obiective......................................................................11
Capitolui 2. Procedura şi etapele auditului  informatic fianciar –contabil.
        2.1. Cunoaşterea generală a clientului.......................................................................13
        2.2. Stabilirea termenilor şi a condiţiilor auditului....................................................15
        2.3. Determinarea riscurilor auditului .......................................................................16
        2.4. Planificarea angajamentelor de audit................................................................ .21
Capitolul 3. Studiu de caz .
             3.1.1. Descrierea activitaţii de audit.....................................................................24
             3.1.2. Inspecţia la faţa locului ..............................................................................24
             3.1.3. Evaluarea propriu-zisă si analiza datelor....................................................26
             3.1.4  Concluzii de audit...........................................................................37
         
   Bibliografie...................................................................................................41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu