CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE LA BANCA

CUPRINS
    INTRODUCERE…………………………………………………………………………….2
CAPITOLUL I CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE LA BANCA
    Tipologia creditelor practicate de BCR Tg. Mureş………………………………………5
     Evoluţia principalilor indicatori ai activităţii de creditare……………………………. 10
     Planificarea creditelor şi a resurselor de acoperire a acestora…………………………13
     Clienţii băncii…………………………………………………………………………..14
CAPITOLUL II SPECIFICITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII BANCARE DE CREDITARE CU EXEMPLIFICARE LA BCR TG. MUREŞ………………………….………………15
2.1 Principiile şi reglementările generale ale activităţii de creditare………………………...15
2.2 Conţinutul procesului de creditare in cadrul BCR TG. MUREŞ………………………...20
2.3 Analiza creditului în scopul prevenirii şi reducerii riscului de creditare………………...24
2.4 Analiza şi evaluarea performanţelor împrumutaţilor…………………………………….26
2.5 Documentaţia necesară pentru obţinerea creditelor……………………………………...28
2.6 Proceduri comune privind analiza, determinarea şi acordarea creditelor………………..28
2.7 Clasificarea creditelor……………………………………………………………………32
2.8 Scadenţarea şi rambursarea creditului…………………………………………………...34
CAPITOLUL III CONTABILIZAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE A AGENŢILOR ECONOMICI………………………………………………………………36
3.1 Contabilitatea operaţiilor de creditare cu clientela………………………………………36
3.2 Contabilitatea operaţiunilor de creditare a clientelei nefinanciare………………………38
      3.2.1 Contabilitatea creditelor de trezorerie……………………………………………...38
      3.2.2 Înregistrări contabile privind creditele de trezorerie……………………………….40
CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ PRIVIND TEHNICA ACORDĂRII CREDITULUI GLOBAL DE EXPLOATARE ………………………………………….42
    CONCLUZII ŞI MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE
    BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu