RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE -SURSE, METODE SI PRINCIPII DE APLICARE

CUPRINS
Prefaţa ………………………………………………………………………………………..3
      CAPITOLUL I
PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE……………………………………………….5
           1. Importanţa planificării resurselor umane………………………………….5
           2. Oferta de forţă de muncă……………………………. ……………………7
                      1.2.1         Oferta      internă      de      resurse
                 umane……………............................7
                     1.2.2.       Oferta     externă     de     forţă     de
                 muncă......………….……………..9
                                         1.4                       Marketing
personalului.……………...........……….…………………12
      CAPITOLUL II
RECRUTAREA PERSONALULUI…………………………………………………….....15
           3.1         Prezentarea     generală     a     procesului     de
                 recrutare…………………….....15
           3.2      Problemele strategice ale procesului de  recrutare  …..
                 ………….…....17
           3.3          Sistemele     informaţionale      de      recrutare
                 ......…………………………...19
           3.4       Surse     interne     şi     surse     externe      de
           recrutare..……………………....…..20
                        3.5      Surse de recrutare
externă.………………………………………....…22
                 2.5.1      Recrutarea prin cunoştinţe personale.………………………..
                       22
                 2.5.2 Anunţuri publicitare în ziare şi
                       reviste.....…………………... .24
                 2.5.3 Publicitate la radio şi TV……………..……………………....27
                 2.5.4 Agenţii de recrutare…………………………………………..28
                 2.5.5 Căutarea directă (Head-hunting)...…………………………...29
                 2.5.6 Internet………………………………………………………..30
                 2.5.7           Recrutarea      în      instituţii       de
                       învăţământ………………………...33
                 2.5.8 Candidaţi ocazionali………………………………………….34
                 2.5.9 Recrutarea personalului vârstnic……………………………..35
                 2.5.10        Oficiile    de    forţa    de    muncă     şi
                       şomaj……………………...…...35
                 2.5.11             Evaluarea         procesului          de
                       recrutare………………….………...36
      CAPITOLUL III
EVALUAREA CANDIDAŢILOR ŞI METODE DE SELECŢIE………………….37
           3.1   Selecţia ca process de evaluarea candidaţilor…………………...37
           3.2   Metode de selecţie………………………….…………………...39
                 3.2.1 Evaluarea CV-urilor…………………………………….39
                 3.2.2 Primul interviu de selecţie……………….……………..40
                 3.2.3        Formularul         –         cerere         de
           angajare……………..................41
                 3.2.4 Testele………………………………………  …………43
                 3.2.5 Interviul…………………………………………………47
                 3.2.6 Centrele de evaluare (Assessment Center)..……………49
                 3.2.7 Testarea stării de sănătate…………………………… ...50
                 3.2.8 Verificarea referinţelor…………………………………50
                 3.2.9 Grafoanaliză (Analiză scrisului de mână)………………51
                 3.2.10     Poligraful (Detector de mincuni)………………….……51
           3.3     Criterii de alegere a metodelor de selecţie……………………...52
CONCLUZII...................................................................
...........................................54
  Bibliografie…………………………………………………………………………. 57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu