Studii Privind Organisme si Alimente Modificate Genetic

CUPRINS
Pag.
Introducere....................................................................................................................4
Capitolul I:Stadiul si legislatia privind organismele modificate genetic..................9
    Generalitati......................................................................................................9
    Reacţii ale consumatorilor.............................................................................13
    Directive ale UE şi probleme legale..............................................................16
    Situaţia pe plan naţional şi internaţional cu privire la crearea şi utilizarea industrială a organismelor modificate genetic...............................................18
Capitolul II: Plantele trangenice ...............................................................................24
    2.1. Ce sunt organismele modifcate genetic........................................................24
    2.2. Ce este şi ce implică ingineria genetică........................................................25
    2.3. Tehnici de modificare genetică.....................................................................26
    2.4. Tehnologia modificării genetice...................................................................27
    2.5. Cum se obţin plantele transgenice................................................................29
        2.5.1. Prima generaţie de plante transgenice.............................................32
        2.5.2. A doua generaţie de plante transgenice...........................................42
2.5.3 A treia generaţie de plante transgenice.............................................51
Capitolul III: Plantele modificate genetic şi mediul.................................................56
Capitolul IV: Plantele modificate genetic şi agricultura..........................................70
Capitolul V: Alimente modificate genetic..................................................................78
    5.1 Plantele modificate genetic şi alimentaţia ....................................................78
5.2 Aspecte speciale ale organismelor şi alimentelor modificate genetic - alergenitatea.........................................................................................................81
5.3 Autentificarea produselor alimentare modificate genetic (AMG) şi metode de identificare...........................................................................................................83
5.4.  Aspecte legate de testarea, siguranţa, şi trasabilitatea OMG-urilor.............87
Capitolul VI: Regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne................90
Concluzii ....................................................................................................................106
Bibliografie.................................................................................................................108
Anexă: Medel de propunere pentru introducerea în cultură a unei varietăţi modificate genetic, un hibrid de porumb Roundup Ready....................................110

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu