EVAZIUNEA FISCALA O PROBLEMA ACTUALA A ECONOMIEI ROMANESTI

CAP. I Noţiunea şi formele de manifestare ale evaziunii fiscale
1.1       Evaziunea       fiscală:        conţinut        şi        efecte
...........................................................................
.     5
   1.2   Clasificare,   cauze   şi   principii   ale    evaziunii    fiscale
......................................................  12
    1.3     Formele     de     manifestare     ale     evaziunii     fiscale
.................................................................20
                        1.3.1           Manifestările            sociologice
............................................................................
   20
                         1.3.2             Manifestările             tehnice
............................................................................
.......   21
CAP. II Tendinţe şi perspective în evoluţia evaziunii fiscale
2.1    Economia    subterană,    suport    al    intensificării    evaziunii
fiscale......................................  24
               2.1.1  Definiţii,  aspecte  şi   concept   privind   economia
subterană............................  24
               2.1.2  Factorii  ce  influenţează  apariţia  şi   dezvoltarea
economiei subterane..........  28
                    2.1.3       Clasificarea       economiei       subterane
................................................................  29
                  2.1.4      Matricea      structurală      a      economiei
subterane.................................................  32
                  2.1.5     Dimensiunea     şi      evaluarea      economiei
subterane...........................................  37
2.2                                                             Paradisurile
fiscale.....................................................................
...................................  38
              2.2.1   Conţinut,   definiţii   şi   caracteristici    privind
paradisurile fiscale......................  38
              2.2.2   Companiile   offshore,   segment   al    paradisurilor
fiscale...................................  43
              2.2.3   Consideraţii   privind   selectarea    unui    paradis
fiscal........................................   45
              2.2.4   Principalele    teritorii    considerate    paradisuri
fiscale........................................  48
    2.3    Presiunea    fiscală,    cauza    fundamentală    a     evaziunii
fiscale...........................................  51
CAP. III Strategii de prevenire si combatere a evaziunii fiscale
3.1      Măsurarea       evaziunii       fiscale;       instrumente       şi
metode.....................................................   59
    3.2    Mijloace     legislative     de     combatere     a     evaziunii
fiscale.................................................    65
 3.3 Măsuri de ordin instituţional pentru coerciţia fenomenului de  evaziune
fiscală..........  70
CAP. IV  Studiu  de  caz:  Evaziunea  fiscală  în  România  înregistrată  în
decursul                             anului                             2008
............................................................................
......................................  80
CONCLUZII                            SI                            PROPUNERI
..........................................................................
89
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
............................  92
                   UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
                       FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
                         SPECIALIZAREA FINANŢE BĂNCI
                             LUCRARE DE LICENŢĂ
Coordonator:
Conf. Univ. Dr. Lazăr Cornel
                                                                  Absolvent:
                                                               Vasile Ileana
                                  PLOIEŞTI
                                    2009
                   UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
                       FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
                         SPECIALIZAREA FINANŢE BĂNCI
                             LUCRARE DE LICENŢĂ
        EVAZIUNEA FISCALĂ – O PROBLEMĂ ACTUALĂ A ECONOMIEI ROMÂNEŞTI
Coordonator:
Conf. Univ. Dr. Lazăr Cornel
                                                                  ABSOLVENT:
                                                               Vasile Ileana
                                  PLOIEŞTI
                                    2009
                   UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
                       FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
                         SPECIALIZAREA FINANŢE BĂNCI
                                          Declar pe proprie răspundere că am
                                    elaborat personal lucrarea de licenţă şi
                                    nu am folosit alte materiale documentare
                                                   în afara celor prezentate
                                                în capitolul “Bibliografie”.
                                                                  Semnătura:
APROBAT,
ŞEF CATEDRĂ
Tema lucrării de licenţă dată studentului: Vasile Ileana
Tema lucrării: Evaziunea Fiscală - o problemă actuală a economiei românesti
   1. Termenul pentru predare a lucrării: iunie 2009
   2. Elementele iniţiale ale lucrării: materialul bibliografic şi documente
      ale unităţii de specialitate
3. Conţinutul lucrării (cu enumerarea capitolelor):
      • Noţiunea şi formele de manifestare a evaziunii fiscale
      • Tendinţe şi perspective în evoluţia evaziunii fiscale
      • Strategii de prevenire si combatere a evaziunii fiscale
      •  Studiu  de  caz:  Evaziunea  fiscală  în  România  înregistrată  în
decursul anului 2008
      • Concluzii şi propuneri
      • Bibliografie
4. Enumerarea materialului grafic (dacă este cazul): tabele
5. Consultaţii pentru lucrare (cu  indicarea  părţilor  din  lucrare  pentru
  care sunt solicitate): bilunar
6. Data eliberării temei: octombrie 2008
                                                     COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
                                                Conf. Univ. Dr. Lazăr Cornel
Tema a fost primită
pentru îndeplinire la
data: iunie 2008
Semnătura studentului:
                                   CUPRINS
        EVAZIUNEA FISCALĂ - O PROBLEMĂ ACTUALĂ A ECONOMIEI ROMÂNEŞTI
CAP. I Noţiunea şi formele de manifestare ale evaziunii fiscale
1.1       Evaziunea       fiscală:        conţinut        şi        efecte
...........................................................................
.     1
   1.2   Clasificare,   cauze   şi   principii   ale    evaziunii    fiscale
......................................................    8
    1.3     Formele     de     manifestare     ale     evaziunii     fiscale
.................................................................16
                        1.3.1           Manifestările            sociologice
............................................................................
   16
                         1.3.2             Manifestările             tehnice
............................................................................
.......   17
CAP. II Tendinţe şi perspective în evoluţia evaziunii fiscale
2.1    Economia    subterană,    suport    al    intensificării    evaziunii
fiscale......................................  20
               2.1.1  Definiţii,  aspecte  şi   concept   privind   economia
subterană............................  20
               2.1.2  Factorii  ce  influenţează  apariţia  şi   dezvoltarea
economiei subterane..........  24
                    2.1.3       Clasificarea       economiei       subterane
................................................................  25
                  2.1.4      Matricea      structurală      a      economiei
subterane.................................................  28
                  2.1.5     Dimensiunea     şi      evaluarea      economiei
subterane...........................................  33
2.2                                                             Paradisurile
fiscale.....................................................................
...................................  35
              2.2.1   Conţinut,   definiţii   şi   caracteristici    privind
paradisurile fiscale......................  35
              2.2.2   Companiile   offshore,   segment   al    paradisurilor
fiscale...................................  39
              2.2.3   Consideraţii   privind   selectarea    unui    paradis
fiscal........................................   41
              2.2.4   Principalele    teritorii    considerate    paradisuri
fiscale........................................  44
    2.3    Presiunea    fiscală,    cauza    fundamentală    a     evaziunii
fiscale...........................................  48
CAP. III Strategii de prevenire si combatere a evaziunii fiscale
3.1      Măsurarea       evaziunii       fiscale;       instrumente       şi
metode.....................................................   55
    3.2    Mijloace     legislative     de     combatere     a     evaziunii
fiscale.................................................    61
 3.3 Măsuri de ordin instituţional pentru coerciţia fenomenului de  evaziune
fiscală..........   66
CAP. IV  Studiu  de  caz:  Evaziunea  fiscală  în  România  înregistrată  în
decursul                             anului                             2008
............................................................................
......   76
CONCLUZII                                                                 SI
PROPUNERI...................................................................
.  85
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
..............  88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu