ROLUL COORDONATORULUI DE PROIECTE SI PROGRAME IN ORGANIZATIA SCOALA

CUPRINS
Introducere………………………………………………………………………………….
Capitolul I- NOŢIUNI GENERALE DESPRE ORGANIZAŢIA ŞCOALĂ…………..
1.1.Organizaţiile.Repere conceptuale………………………………………………………
1.2.Specificul şcolii ca organizaţie…………………………………………………………….
1.3.Managementul educaţional……………………………………………………………….
1.4.Dezvoltarea educaţională………………………………………………………………….
1.5.Managementul selecţiei şi al formării directorilor de
şcoli……………………………….
Capitolul II – STRATEGIA DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE  ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE…………………………………………………………………..
2.1.Context…………………………………………………………………………………
2.2.Viziune………………………………………………………………………………………2.3.Principii şi
valori…………………………………………………………………………….
2.4.Scop…………………………………………………………………………………….
2.5.Obiectivele principale……………………………………………………………………..
2.6.Cadrul de implementare………………………………………………………………….
2.7.Grupul ţintă……………………………………………………………………………..
2.8.Rezultate aşteptate…………………………………………………………………………..
Capitolul III- CADRUL NORMATIV.LOCUL ŞI ROLUL COORDONATORULUI DE PROIECTE
ŞI PROGRAME EDUCATIVE ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOALĂ.
3.1.Cadrul legislativ şi activitatea C.P.E……………………………………………………
3.2.Atribuţiile şi competenţele C.P.E. conform R.O.F.U.I.P…………………………………
3.3.Proiectarea activităţii C.P.E…………………………………………………………..
3.4.Conţinutul şi organizarea  activităţii C.P.E……………………………………………….
3.5.Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare……………………………………
3.6.Coordonatorul de proiecte şi programe educative…………………………………………..
3.7.Fişa postului C.P.E……………………………………………………………………………..
3.8.Activitatea extraşcolară - indicator al managementului calităţii
totale…………………
3.9.Activitatea extraşcolară şi „Noile educaţii”………………………………………………
Capitolul IV – APLICAŢIE PRACTICĂ.ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ÎN PERCEPŢIA
ELEVILOR………………………………………………………………….
4.1.Chestionar……………………………………………………………………………..
4.2.Prezentarea grafică a rezultatelor………………………………………………………….
4.3.Raportul de sinteză al studiului…………………………………………………………..
Capitolul V- PROIECTAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE…………………………….
5.1.Programul activităţilor educative pe anul 2008/2009………………………………………
5.2.Planul managerial al C.P.E………………………………………………………………
CONCLUZII;PROPUNERI…………………………………………………………………
Bibliografie………………………………………………………………………………..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu