Cresterea Eficientei prin Reproiectarea Sistemului de Management

                                   Cuprins
1. Diagnosticarea viabilităţii economice şi manageriale 4
  1.1. Documentarea primară 4
  1.1.1.    Caracteristici tipologice ale firmei  4
  1.1.2.    Situaţia economico-financiară    4
  1.1.3     Sistemul de management şi componentele sale 6
  1.2. Identificarea şi interpretarea simptomelor semnificative    11
  1.2.1. Analiza viabilităţii economice      11
  1.2.1.1. Consideraţii generale  11
  1.2.1.2. Analiza potenţialului intern      12
  1.2.1.3. Analiza cheltuielilor  15
  1.2.1.4. Analiza rentabilităţii 16
  1.2.1.5. Analiza patrimonială   17
  1.2.2. Analiza viabilităţii manageriale    18
  1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic 18
  1.2.2.2. Consideraţii privind subsistemul decizional  19
  1.2.2.3. Analiza subsistemului informaţional    19
  1.2.2.4. Analiza subsistemului organizatoric    21
  1.3. Puncte forte economice şi manageriale 25
  1.4 Puncte slabe economice şi manageriale  26
  1.5. Recomandări strtegico-tactice privind amplificarea potenţialului de
  viabilitate economică şi managerială a societăţii comerciale     27
2. Strategia S.C. Osaid S.A.      28
  2.1. Formularea misiunii firmei 28
  2.2. Stabilirea obiectivelor strategice    28
  2.3. Conturarea principalelor opţiuni strategice      28
  2.4. Dimensionarea resurselor alocate      29
  2.5. Precizarea termenelor      30
  2.6. Stabilirea avantajului competitiv     30
  2.7. Elaborarea strategiei globale   31
  2.8. Implementarea strategiei   32
3. Reproiectarea managerială a S.C. Osaid S.A. pe baza centrelor de profit.
33
  3.1. Reproiectarea sistemului metodologic al managementului firmei.    33
  3.1.1. Stabilirea obiectivelor firmei      34
  3.1.2. Delimitarea şi dimensionarea centrelor de profit    35
  3.1.3. Adaptarea structurală şi funcţională a celorlalte componente
  manageriale la cerinţele managementului prin centre de profit    39
  3.1.4. Coordonarea şi urmărirea realizării obiectivelor    39
  3.1.5. Motivarea diferenţiată a personalului    40
  3.2. Reproiectarea sistemului decizional   41
  3.2.1. Structurarea autorităţii decizionale pe niveluri ierarhice      42
  3.2.2. Modificări în tipologia deciziilor adoptate    43
  3.2.3. Îmbunătăţirea calităţilor deciziilor     43
  3.2.4. Apelarea unor metode şi tehnici decizionale specifice     44
  3.3. Reproiectarea sistemului informaţional     45
  3.3.1. Principalele perfecţionări informaţionale proiectate      45
  3.3.2. Stabilirea configuraţiei de ansamblu a sistemului informaţional 46
  3.3.3. Proiectarea configuraţiei de detaliu a sistemului informaţional 49
  3.4. Remodelarea componentei organizatorice a sistemului de management 50
  3.4.1. Delimitarea şi dimensionarea corespunzătoare a componentelor
  procesuale şi structural-organizatorice ale firmei    50
  3.4.2. Înfiinţarea/comasarea/desfinţarea unor compartimente funcţionale şi
   operaţionale  51
  3.4.3. Redimensionarea anumitor compartimente   52
  3.4.4. Înfiinţarea şi desfinţarea anumitor posturi manageriale   54
  3.4.5. Constituirea unui consiliu consultativ   54
  3.4.6. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului
  organizatoric  54
  Organigrama S.C. Osaid S.A.     55
  Bibliografie   57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu