PROCESUL BUGETAR LOCAL,TENDINTE SI PERSPECTIVE

CUPRINS
                                CAPITOLUL 1 3
             BUGETUL LOCAL ABORDARE TEORETICĂ ŞI METODOLOGICĂ  3
  1.1.Bugetul local.Evoluția istorică.Concept. ……………………………………………….3
  1.2.Conținutul bugetului local………………………………………………………………6
  1.3.Principiile procedurii bugetare locale…………………………………………………..7
  1.4.Funcțiile bugetului local……………………………………………………………….14
  1.5.Structura veniturilor și cheltuielilor bugetului
  local…………………………………..16
CAPITOLUL 2………………………………………………………………………………………………20
      ANALIZA SISTEMULUI DE VENITURI PUBLICE LOCALE……………………………......20
  2.1.Reforma în sistemul finanțelor publice locale…………………………………………20
  2.2.Veniturile bugetului local……………………………………………………………...21
    2.2.1.Impozite directe…………………………………………………………………...22
      2.2.1.1.Impozitele și taxele locale……………………………………………………22
      2.2.1.2.Impozitul pe profit la regiile autonome de subordonare
      locală……………...30
      2.2.1.3.Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de
      stat…………………………31
    2.2.2.Impozitele indirecte……………………………………………………………….31
    2.2.3.Veniturile nefiscale……………………………………………………………….32
      2.2.3.1.Versăminte din profitul net al regiilor autonome……………………………32
      2.2.3.2.Versăminte de la instituțiile publice…………………………………………33
      2.2.3.3.Diverse venituri………………………………………………………………33
    2.2.4.Venituri din capital………………………………………………………………..33
    2.2.5.Venituri cu destinația specială…………………………………………………….34
  2.3.Prelevări din bugetul de stat(transferurile)…………………………………………….34
    2.3.1.Impozite partajate.Avantaje și dezavantaje……………………………………….35
    2.3.1.Transferurile în noul sistem……………………………………………………….35
    2.3.3.Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele
    locale………….36
  2.4.Subvențiile……………………………………………………………………………..37
  2.5.Împrumuturile………………………………………………………………………….37
                   CAPITOLUL 3………………………………………………………………..39
            ANALIZA SISTEMULUI DE CHELTUIELI PUBLICE LOCALE……..39
  3.1.Reforma în sistemul de cheltuieli publice locale……………………………………...39
  3.2.Structura sistemului de cheltuieli publice locale,după clasificația
  funcțională……….40
  3.3.Structura sistemului de cheltuieli publice locale,după clasificația
  economică………..43
                   CAPITOLUL 4………………………………………………………………..50
  APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
       LA ACŢIUNEA CĂMIN CULTURAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI EFTIMIE
                               MURGU…………………50
  4.1.Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 la căminul
  cultural………..54
  4.1.Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 la căminul
  cultural………..55
    4.1.2.Detalierea cheltuielilor……………………………………………………………55
                   CAPITOLUL 5………………………………………………………………..60
                TENDINŢE ȘI PERSPECTIVE……………………………………………..60
  5.1.Strategia de dezvoltare a administrației publice locale prin
  reformă………………….60
  5.2.Tendințe și perspective în sistemul fiscal local………………………………………..61
  5.3.Tendințe și perspective legat de sistemele electronice de plată a
  taxelor și impozitelor locale………………………………………………………………………………………62
CONCLUZII ȘI PROPUNERI………………………………………………64
                   BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………..66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu