ABORDAREA IN OPTICA DE MARKETING A ACTIVITATII AGENTIEI DE PUBLICITATE

CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………………4
CAPITOLUL I. Rolul publicităţii în politica promoţională……………………..6
            1.1. Formele publicităţii……………………………………………..6
            1.2. Rolul publicităţii………………………………………………..11
            1.3. Strategii publicitare…………………………………………….13
CAPITOLUL II. Prezentarea agenţiei de publicitate GRAFFITI / BBDO…….20
            2.1. Istoricul agenţiei………………………………………………...20
            2.2. Structura organizatorică a agenţiei……………………………23
            2.3. Oferta agenţiei…………………………………………………..29
            2.4. Piaţa……………………………………………………………...35
            2.5. Analiza S.W.O.T. a agenţiei……………………………………39
            2.6. Relaţia agenţie – clienţi ………………………………………..40
CAPITOLUL III.  Realizarea publicităţii prin intermediul televiziunii……….43
            3.1. Principii generale……………………………………………….43
            3.2. Formele televiziunii……………………………………………..44
                 3.2.1. Televiziunea în reţea…………………………………..45
                 3.2.2. Televiziunea prin cablu………………………………..46
                 3.2.3. Televiziunea locală…………………………………….47
            3.3. Publicitatea TV: Avantaje şi limite……………………………48
            3.4. Audienţa TV…………………………………………………….50
            3.5. Publicitatea TV realizată de către agenţia de publicitat
       GRAFFITI / BBDO…………………………………………………………53
                                      2
      CAPITOLUL IV. Realizarea publicităţii prin intermediul radioului……..60
            4.1. Principii generale…………………………………………………60
            4.2. Aspecte tehnice ale radioului……………………………………..62
            4.3. Caracteristici şi avantaje ale radioului………………………….63
            4.4. Limitări şi provocări ale radioului………………………………67
            4.5. Auditoriul radioului………………………………………………69
            4.6. Realizarea reclamelor radiofonice la agenţia de publicitate
GRAFFITI / BBDO…………………………………………………………………..71
      CAPITOLUL V. Realizarea publicităţii prin intermediul  ziarelor  şi  a
revistelor………………………………………………………………………………79
            5.1. Utilizarea ziarelor…………………………………………………79
                 5.1.1. Principii generale………………………………………..79
                 5.1.2. Comercializarea ziarelor către cititori şi către
      firme care îşi fac publicitate………………………………………………………………80
                 5.1.3. Categorii de publicitate la ziar………………………….82
                 5.1.4. Structura tarifului……………………………………….84
                 5.1.5. Avantajele publicităţii prin  ziare  comparativ  cu
      celelalte mijloace media…………………………………………………………………84
           5.2. Utilizarea revistelor……………………………………………….85
                 5.2.1. Principii generale………………………………………...85
                 5.2.2. Revista  ca  mijloc  de  publicitate.  Avantaje  şi
      dezavantaje……………………………………………………………………..86
                 5.2.3. Elementele revistei……………………………………….89
                 5.2.4. Presa de afaceri  şi  publicitatea  orientată  spre
      firme…………………………………………………………………………….91
           5.3. Realizarea publicităţii la agenţia de publicitate  GRAFFITI
      / BBDO prin presa scrisă……………………………………………………………….94
      CONCLUZII…………………………………………………………………..103
      BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………...105

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu