CRESTEREA SIGURANTEI INFRASTRUCTURII DE SEMNALIZARE RUTIERA

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
       Stadiul actual al infrastructurii de semnalizare rutiera urbană
1. Generalitaţii - Soluţii pentru fluidizarea traficului rutier
1.2 Importanţa şi siguranţa traficuli rutier
1.2.1 Siguranţa rutieră – accidente de circulatie
1.2.2 Situaţia statistică a numărului de accidente soldate cu raniţi grav
sau morţi în perioada  1999 – 2006
1.2.3 Cauzele accidentelor şi factorii care amplifică riscul de accidente
rutiere
1.2.4 Dinamica şi punctele negre ale accidentelor de circulaţie
1.2.5 Zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor,("black spots")
statistică pe zilele săptamânii şi intervale orare
   6. Numărul mediu al accidentelor grave, evoluţia lor, rata mortalitaţii,
      decesele şi numărul  raniţilor în funcţie de lunile anului
   7. Distribţia deceselor şi raniţilor datorită accidentelor de circulaţie
      în funcţie de mediul de producere şi  tipul de participare la trafic
   8. Gradul  de  severitate  al  accidentelor  rutiere(numărul  persoanelor
      decedate/numarul  persoanelor   grav   ranite),situaţia   accidentelor
      rutiere pe drumurile naţionale din România
      1.3 Semnalizarea rutieră
      1.3.1 Marcajele Rutiere
      1.3.1.1 Aspecte generale
      1.3.1.2 Clasificarea marcajelor rutiere
      1.3.1.3 Rolul marcajelor rutiere
      1.3.2 Indicatoare Rutiere
      1.3.2.1 Aspecte generale
      1.3.2.2 Clasificarea Indicatoarelor rutiere
           3. Rolul indicatoarelor rutiere
      1.3.3 Semnalele luminoase
      1.3.3.1Semnalele luminoase - Aspecte generale
      1.3.3.2 Clasificarea semafoarelor
      1.3.3.3 Rolul semafoarelor
      1.3.3.4 Alte semnale luminoase
           5. Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
                                CAPITOLUL II
                      Standardizarea în domeniul rutier
      I. Standardul Rutier SR 1848 1:2004 Semnalizare rutieră. Indicatoare
şi mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare, simboluri şi amplasare.
       2.1.Generalitalitaţi
      2.1.1Procurarea, instalarea şi întrţtinerea indicatoarelor rutiere
      2.1.2 Reguli generale de amplasare
      2.2 Clasificare
      2.3 Forme, simboluri, culori si conditii specifice de instalare
 II Standardul Rutier SR 1848 2 2004 Indicatoare şi mijloace de semnalizare
                        rutieră. Prescripţii tehnice
      2.1.Generalitaţi
      2.2 Clasificare
      2.3 Executia indicatoarelor - Principii generale
      2.3.1 Confecţionarea panourilor suport si feţelor indicatoarelor
      2.3.2 Aplicarea foliei retroreflexie suport
      2.3.3  Mijloace de susţinere a indicatoarelor
      2.4 Etichetarea, ambalarea şi depozitarea indicatoarelor
        2.5 Instalarea indicatoarelor
      2.6 Calitatea indicatoarelor
III Standardul Rutier SR 1848 4 Siguranţa circulaţiei.  Semafoare pentru
dirijarea  circulaţiei. Amplasare si functionare
III Srandardul Rutier SR 1848 -7 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere
      IV. Alte standarde române in viguare
                                CAPITOLUL III
   Metode de creştere a siguranţei infrastructurii de semnalizare rutieră
3.1 Amplasarea de elemente de semnalizare cu vizibilitate marită
3.1.2 Semafoarele de trafic cu LED-uri
      3.2 Automate de semaforizare şi trafic
                                Capitolul IV
 Proiectarea unei platforme integrate pentru managementul infrastructurii de
                             semnalizare rutiera
4.1Descrierea soluţiei tehnice şi funcţionale a sistemului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu